Engasjerte barn stiller spørsmål til saksofonist

Skolen som kulturarena – mange gode innspill!

Om lag 100 gjester var på plass da Musikkutstyrsordningen, Kulturalliansen og Kulturtanken inviterte til innspill til en en rådgivende sjekkliste som skal bidra i planleggingen av nye skolebygg og for tilpasning av skolebygg til kulturformål.

Foto: Lars Opstad

Skolebygg er viktige kulturarenaer i lokalsamfunnet. De er i hyppig bruk av kulturskoler, korps, det frivillige livet lokalt, av lokalt kulturliv så vel som av profesjonelle aktører gjennom Den kulturelle skolesekken. Skolebygg er en stor ressurs i norsk arenapolitikk, men byggene er ikke alltid godt tilrettelagt for kulturaktivitet: Akustikk og lydisolering, lagerplass og tilgjengelighet er blant de vanligste utfordringene. Dette var bakteppet for to timer med innlegg og innspill om saken.

Hele innspillskonferansen ble strømmet direkte, og kan ses her

Lin Marie Holvik, direktør i Kulturtanken

Lin Marie Holvik, direktør i Kulturtanken. Som tidligere rektor og skoleleder med erfaring fra skolebyggprosesser, ønsket Holvik velkommen med å dele noen egne erfaring med nye skolebygg.
- Det har vært fokus på estetikk, åpne areal og arkitektur, men resultatet blir ikke et bygg som er godt for kunstopplevelser, sa hun, og oppfordret til å se til idretten:
- Vi ber om at kultur og idrett får samme vilkår når fremtidens skolebygg skal planlegges og bygges.

Øystein Strand, prosjektleder for Kulturmeldingen taler

Øystein Strand,  Kulturdepartementet – prosjektleder for Kulturmeldingen
Sier han er glad for at denne viktige saken settes den på agendaen.
- Gjennom arbeidet med Frivillighetsmeldingen har vi fått mange innspill på viktigheten av at skolen bør være den lokale arenaen for lokalt kulturliv.

Kjell Moberg i Scenekunstbruket taler

Kjell Moberg , Scenekunstbruket
 - Kunstformidling i DKS krever rom for kunsten. Tilretteleggelsen av rommet for kunsten har altfor lenge basert seg på tilfeldigheter og frivillig innsats fra skolen eller utøver. Vi må begynne i andre enden: hos de profesjonelle aktørene.

Marit Jacobsen – styreleder i kulturalliansen og direktør Norsk Husflid, taler

Marit Jacobsen – styreleder i kulturalliansen og direktør Norsk Husflid.
Skolen har alltid vært et sentralt hus for frivilligheten, sa hun.
- Bæring og sjauing og rydding av rom har blitt en stor del av hverdagen til aktivitetslærerne og kulturpedagogene i det frivillige. De er frie og villige, men bare til et visst punkt.

Iver Waage, fagkonsulent i Oslo musikkråd, taler

Iver Waage – fagkonsulent i Oslo musikkråd.
- Se til idretten, hva de har fått til. Det kan vi gjøre også!
Ivar waagle har vært sentral i arbeidet med å utvikle krav til nye skolebygg i Oslo kommune.
- Ikke undervurder viktigheten av lager!

Sigbjørn Solheim, kultursjef i Aurskog-Høland, taler

Sigbjørn Solheim – kultursjef i Aurskog-Høland.
Fortalte om nye Bjørkelangen skole
 - Det var behov for øvings- og fremføringslokaler i kommunen. Kulturhus ble nedstemt. Den nye skolen ble løsningen, den ble både kulturhus og skole.

Elisabeth Ødegård Asplund, rektor ved Skjønhaug Skole i Trøgstad, taler

Elisabeth Ødegård Asplund, rektor Skjønhaug Skole i Trøgstad.
Nylig flyttet inn i ny skole:
- Skolen skulle være en kulturarena for hele Trøgstad og en samlingsarena, og det har vi fått til

Rhiannon Edwards i Musikkutstyrsordningen taler

Rhiannon Edwards, Musikkutstyrsordningen
Avslutter og takker for dagen, med å fortelle at 85 % av kulturlokalene som brukes i dag, er ikke egnet for det de brukes til.
- Skolen er et utrolig viktig kulturlokale – og selvfølgelig skal det være det!
- Derfor er denne sjekklisten for byggig av fremtidige skolebygg så viktig.

Edwards lister opp noen av de konkrete sjekklisteinnspillene fra dagen:

Lagerplasss, dører som ikke låses etter kl 16, egnet akustikk, mange nok rom, blending, lydnlegg som er enkelt og profft, visningsrom som ikke er transittrom, sambruk, bruk av fagfolk i planlegging, dele kunnskap, brukermedvirkning.
Og til sist:  «Skal» og ikke «bør» må være ordlyden når kravene ender i de kommunale vedtakene!

Flere innspill kan sendes til denne e-postlisten:
post@utstyrsordningen.no