Mann med maske holder en liten alligator-dukke

Et viktig Komma for DKS

Komma er et pilotprosjekt, og en helt ny visningsarena for litteraturproduksjoner i DKS. Pilotprosjektet er et samarbeid mellom Norsk ForfattersentrumNorsk LitteraturfestivalOppland FylkeskommuneTurneorganisasjonen og Kulturtanken. Bak piloten ligger ønsket og behovet om å skape en felles møteplass for litteraturfeltet i DKS, der man kan få påfyll av ideer, dele erfaringer og opplevelser, høre og delta i gode diskusjoner, få programmerings- og produksjonsinnspill og inspirasjon. Og ikke minst møte kollegaer på feltet fra hele landet; fra bibliotekansatte til DKS-arbeidere. Formålet med visningsarenaen er å synliggjøre god litteratur og bidra til bedre spredning, større bredde og mangfold innen DKS og i andre sammenhenger der det er ønske og behov for god formidling av litteratur.

Et programråd bestående av initiativtakerne bak Komma fra Oppland fylkeskommune, Hedmark fylkeskommune, Turnéorganisasjonen, Forfattersentrum, Norsk Litteraturfestival og Kulturtanken har valgt ut hvilke produksjoner som vises under piloten av Komma denne våren. Til neste år er intensjonen at alle fylker skal kunne foreslå produksjoner til programmet. 

Komma-staben hadde satt av god plass til å vise produksjoner som har vært ute, er ute eller skal ut på veien i DKS. Produksjonene ga deltakerne et bilde av det store spennet i litteraturfeltet: Humoristisk fiksjon om ting som er flaut, rart, ekkelt eller vanskelig; dokumentarlitteratur om ære, skam og likhetstrekk mellom æreskulturen og vår egen kultur; en tenkt historie om vold og mishandling av barn som lodder dypt i virkeligheten vi lever i; dystopisk fiksjon om en mulig framtid under okkupasjon; en biografi om Norges, om ikke en av verdens, mest kjente sjimpanser. 

Disse produksjonene ble vist, enten i sin helhet eller i utdrag:
Tabber og tangenter med Gudrun Skretting
Framtid på flukt med Guro Sibeko
Krokodilletyvenmed Kvadratteateret
Ære være mine døtre med Lene Wold
Lydighetsprøven med Bjørn Ingvaldsen
Boklek med Camilla Kuhn
Vi skulle vært løver med Line Baustø
Nesten menneske med Alfred Fidjestøl

Fagansvarlig for litteratur i Kulturtanken, Kristin Stoltz Thomassen, er fornøyd med "verdens første Komma", som hun selv kalte visningsarenaen i sin åpningstale.

- At det nå finnes en visningsarena for litteratur, på linje med tilsvarende for musikk og scenekunst, er noe vi er veldig stolte av. At Komma allerede i pilotåret var fulltegnet, viser at det er et klart behov for en slik møteplass – også innen litteraturformidling. At det var påmeldte fra de fleste fylker og mange direktekommuner tar vi som et signal på at dette kan bli det vi ønsker det skal være: en nasjonal arena for formidling av litteratur til barn og unge, sier hun.

- Ut fra det jeg har plukket opp underveis og i etterkant, virker det som deltakerne også er fornøyde, fortsetter Stoltz Thomassen.  - For min egen del kan jeg si at jeg kom hjem fra det første Komma med ny inspirasjon, imponert over det vi har fått oppleve og se samt som alltid litt ekstra lykkelig etter fine dager sammen med de andre medlemmene i DKS-familien. Vi ses til neste år!

Bilde av ansvarlig for litteratur i Kulturtanken, Kristin Stoltz Thomassen.
Ansvarlig for litteratur i Kulturtanken, Kristin Stoltz Thomassen.

Se bildeserien under fra to tettpakkede dager med visningsarena og kvalitetsdiskusjoner, og her kan du lese en artikkel om seminaret "Har litteraturen det best i bok?", der forfatterne Taran Bjørnstad, Bjørn Ingvaldsen og Liv Gulbrandsen møttes til diskusjon og samtale med forfatter og styreleder i Norsk Forfattersentrum, Mikkel Bugge.