To ansatte i Marked for Musikk

Konserter for barn og unge

-Jeg synes det er viktig at skolekonserter og produksjoner for barn og ungdom ikke blir som en egen sjanger. Kunst blir sjelden grensesprengende av å utvikle seg i et lukket rom. Jeg synes vi skal slutte å snakke om gode skolekonserter eller DKS-produksjoner, men snakke om gode produksjoner som treffer en ung målgruppe, sier Linda Gjersøe Helseth, programansvarlig for Marked for musikk (MfM) som nylig gikk av stabelen for niende året på rad.

MFM er en nasjonal visningsarena for konsertproduksjoner til barn og unge, og avholdes i Larvik i slutten av oktober hvert år. Over tre dager vises konserter, i et spenn fra nordnorske viser, til babyopera, fransk perkusjon og urban hiphop. Målgruppen for konsertene er barn og unge. Helseth har vært ansvarlig for programmet på markedet de siste fem årene. Det første hun gjorde da hun tok over dette arbeidet var å endre måten de programmerte på.

- Jeg har fått med meg de beste folka jeg kan tenke meg i et programutvalg, både representanter fra kulturhus, festivaler og DKS. Alle har ulikt blikk, preferanser og ser ulike behov, så til sammen representerer de en bredde som jeg tror gjenspeiler seg i programmet.

Programutvalget jobber systematisk med møter hver måned neste hele året igjennom, og vurderer rundt to hundre innsendte programforslag. Av disse er det rundt 30 som vises i løpet av de tre dagene Marked for Musikk pågår.

Grevling og ekorn fra bandet Tusmørke spiller på scenen
Grevling og ekorn fra bandet Tusmørke - bydyra begeistret mange med sin økoprogrock.

Dele det beste

Hvorfor er det viktig med et eget marked for konserter til barn og unge?

- Målsettingen med Marked for Musikk er å øke kvaliteten på konsertproduksjoner for barn og unge, det er derfor vi satser så mye på denne visningsarenaen. Det er viktig å dele det beste med flest mulig, og derfor er vi glad for at det er representanter fra nesten alle fylker, DKS, festivaler og kulturhus her for å oppleve dette sammen.

Blant annet viste arbeidet med årets program at programforslag for den yngste målgruppa har gått ned. Noe av årsaken tror Helseth ligger i nedleggelsen av Rikskonsertene og produsentvirksomheten der.

- Etter at den største produsenten av konserter for barn og unge, Rikskonsertene, ble lagt ned, opplever vi et vakum som vi merker godt. Vi trenger nye aktører og produsenter. Jeg ønsker at vi skal utvikle samarbeidet med de europeiske nettverkene. Jeg tror vi har veldig mye å lære av for eksempel den franske estetikken, en helt annen signatur enn den den norske. Det er så mange kvaliteter som vi i Norge kan lære av og utvikle oss som produsenter for barn og unge. I år har vi syv internasjonale produksjoner på programmet. Dette kan være veien å gå, mener Helseth.

Hvor mye av det som blir vist på MFM blir faktisk booket og programmert enten i DKS, i kulturhusprogrammene eller på festivaler?

- Vi sender ut en henvendelse til utøvere et halvt år etter at de har vært hos oss og spør om de har fått oppdrag på bakgrunn av marked for musikk, og det er omtrent 80% som har fått jobber på bakgrunn av visningen, sier Helseth. I den samme undersøkelsen svarer alle at de vil anbefale andre utøvere å spille på Marked for Musikk, så det forteller oss jo at også utøverne mener dette er en viktig arena, avslutter Helseth.

Samtale mellom utøvere og barn under programposten Spot On.
Samtale mellom utøvere og barn under programposten Spot On.

Involverer barn og unge

Marked for Musikk har de siste årene jobbet for å involvere barn og unge i arrangementet, og har både elevverter som introduserer konsertene, musikkantenner fra barnetrinnet som sier hva de mener om konsertene, og ungdommer som skriver anmeldelser på ungestemmer.no. I tillegg inviteres skoleklasser inn som publikum til konsertene. Arrangementsansvarlig Natasha Peevor-Johnson forklarer hvorfor dette har vært en viktig satsning fra arrangørene.

- Det var litt motstand til å begynne med, men som offentlig aktør tenker jeg vi har et samfunnsoppdrag, og dette er jo fremtidens kulturbrukere og kulturarbeidere, så det er helt naturlig å koble på de unge både bak og foran scenen. Jeg synes også det gir en dimensjon som beriker opplevelsen til publikum i salen. Men det krever selvfølgelig at vi jobber veldig godt med elevene i forkant.

I samarbeid med Scenekunstbruket har MFM hatt elever som også anmelder konsertene.

- De unge skal jo ikke erstatte en musikkritiker eller en profesjonell programmerer, men de har en viktig stemme allikevel som representanter fra målgruppa, og de skal vi lytte til.

Elevverter introduserer konserttene under Marked for Musikk
Elevverter introduserer konsertene under Marked for Musikk

Det har også vært viktig for arrangørene å ha skoleklasser med som publikum under konsertene.

- Det er nesten umulig å spille en troverdig konsert for små barn når det sitter bare 40-åringer i salen med armene i kors. Det fungerer ikke for noen. Så vi er veldig glad for å ha et samarbeid med skoler i Larvik kommune som kommer med klasser for å se konsertene med oss voksne.

Faglig møteplass

Noen savner faglige møteplasser, nettverksmøter for produsenter og programmerere. Hvorfor har dere valgt det bort?

-Dette er bevisst lagt til side, foreløpig, for det er ikke plass til begge deler. Vi har de siste årene satset på konsertene og visningene. De faglige diskusjonene, seminarer, nettverksmøter osv, har vi da ikke funnet plass til. Vi har villet rendyrke konsertvisningen, som er mest etterspurt og det er mest behov for.

Hvilke ambisjoner har du for MFM i fremtiden?

- Håpet er at MFM blir det selvsagte stedet for alle som booker musikk for barn og unge og at det blir det naturlige stedet å se gode konserter. Og at de tenker; vi sees i Larvik i oktober, uke 43, hvert år!

Fakta


Marked for Musikk er et samarbeidsprosjekt mellom Vestfold fylkeskommune og Larvik kommune, og ble arrangert for første gang i 2010. Målsettingen med det årlige arrangementet er å bidra til at flere barn og unge skal få tilgang til å oppleve konserter av høy kvalitet. Les mer: www.markedformusikk.no