deltagere på Marked for Film, utenfor Filmbanken

Marked for film – en reiseskildring

And the destination was Lilyhammer!

Deltagere på Marked for Film, utenfor Filmbanken. Foto Cathrine Jaobsen

Etter at en nasjonal visningsarena for film lenge har vært etterlyst innad i filmfeltet i DKS, har Marked for Film de to siste årene blitt arrangert av Viken filmsenter og Oppland fylkeskommune. Når DKS Oppland nå kunne rapportere om rekordmange innmeldinger til årets marked på Lillehammer, var det bare å kaste seg på toget nordover. Som ny i rollen fagansvarlig for film i Kulturtanken, var dette en gylden mulighet for nærkontakt med feltet. Underveis var det tid for å sjekke ut ambisjonsnivået:

Marked for film skal ...

… være en nasjonal visningsarena for profesjonelle filmproduksjoner rettet mot Den kulturelle skolesekken (DKS).… være en arena der filmskapere, ansvarlige i Den kulturelle skolesekken og andre som jobber med film for barn og unge kan møtes, styrke nettverk, utveksle erfaringer og inngå samarbeid.… stimulere og inspirere til økt dialog, samarbeid mellom aktører, og en generell heving av status for film for barn og unge.

Dette er ikke snaut. Med tanke på at filmtilbudet utgjør litt under 7% av det totale tilbudet i DKS er det nok å ta fatt i. Jeg hadde lovet å dele mine inntrykk fra de første ukene med dypdykk i Ksys-oversikten over filmtilbudet i DKS, og historiske dokumenter så jeg åpnet PC-en ombord på Trondheimstoget. Før jeg nådde Minnesundbrua dukket spørsmålene opp om hvorfor Skolekino-ordningen og produksjonen av filmstudieark sogner til Film&Kino, filmformidlingstiltakene og festivalstøtten ligger hos Norsk Filminstitutt og finansieringen av nye formidlingstiltak simpelthen hadde falt bort på veien.... og hva kan vi i Kulturtanken gjøre med dette?

Heldigvis hadde kollega Egil Rundberget utstyrt meg med et internt møtereferat fra oktober 2015 der de fleste ansvarlige aktørene var samlet før Kulturtanken var ferdig uttenkt. Her var det en lang rekke nokså klare utsagn:

-Elisabeth Aalmo (Akershus Fylkeskommune): “Film utgjør 5% av tilbudet i DKS. Mengden må økes radikalt!»

-Marit Bakken (Midtnorsk Filmsenter): «De regionale filmsentrene mangler ressurser til å møte forventninger og behov i DKS.»

-Tonje Hardersen (Film&Kino): «Mål at alle elever får minst 1 filmtilbud med høy kvalitet pr år.»

-Stein Slyngstad (KUD): ”Timingen er god med tanke på å finne nye løsninger for filmfeltet i DKS .”

Selv om Slyngstad nå befinner seg i Oslo Kommune behøver det ikke bety at den kulturtanken er dårlig tenkt?

Thomas Bjerke fra Oppland snakker på scenen
Thomas Bjerke fra Oppland fylkeskommune introduserer den første langfilmvisningen på Marked for Film; “Rekonstruksjon Utøya”.

Vel framme i OL-byen treffer jeg kollega Cathrine Jakobsen lastet med digert kamera på vei inn i Kulturhuset Banken. I tillegg til lang erfaring fra Rikskonserten har hun også fulgt filmfeltet inn i nyetableringen av en mer fagoverskridende DKS-etat.

Inne ved Hvelvet, som faktisk er et hvelv og gir klare assosiasjoner til Olsenbanden, ønsker Thomas Oppland Bjerke velkommen. Sammen med Mette Indrehus fra Buskerud og Marie Bakke Bøhmer fra Viken filmsenter har han planlagt dagene og valgt ut de deltagende formidlerne ut fra innmeldte bidrag.

Under presentasjonsrunden slår det meg atDKS-filmfamilien er en usedvanlig dreven gjeng som sitter på årtier med erfaring. Det hersker stor grad av åpenhet og allerede i første runde dukket avgjørende utfordringer og muligheter opp i dialogen.

-Er det behov for et felles vurderingsregime?

-Hva er riktig prissetting av billetter for skolefilm?

-Hva med filmleieavtalen, bygdekinoen, skolefilmordningen?

-Hva med film som kunst, uten pedagogisk formidling?

-Hva er elevmedvirkning og hva kan Kulturtanken bidra med?

Dette er bare et lite utvalg av de tema som fulgte samtalene i pausene mellom presentasjonene.

Filmregissør demonstrerer hvordan hun skaper om klasserommet til ett imaginært filmsett.
Filmskaper på en-to! Filmregissør Emilie Blichfeldt demonstrerer hvordan hun skaper om klasserommet til ett imaginært filmsett.

Programmet var svært variert og engasjerende. Kunstnere, produsenter og formidlere ble oppfordret til å forlate rommet mellom presentasjonene og på den måten oppstod en åpen dialog om kvalitet og muligheter mellom DKS-ansvarlige bestillere. Presentasjonen hadde et spenn fra regulær langfilm, til interaktiv animasjon, kritisk dokumentar, filmstunt, holdningsverksted med film som virkemiddel og rent filmbegeistringskåseri. En eventuell ønskekvist ville nok landet i de fleste ender av alle skalaer, men vi var ikke invitert som fagråd og det er heller ikke tema for denne skildringen

Kulturbanken er et rent filmhus der vi blandt annet finner Østnorsk Filmsenter hvor Terje Nilsen er daglig leder. Under lunsjen på dag 2 lovet han å ta initiativ til et møte med Filmreg om hvordan vi fordeler ansvaret for barn og unge. Selv om Viken Filmsenter nå er ekskludert, bør en slik samtale kunne avklare noen prinsipper som på sikt kan få virkning for DKS.

Avtalen med Hvelvet restaurant gav oss i tillegg kulinariske opplevelser på høyt internasjonalt nivå, dog innenfor fylkeskommunal jurisdiksjon. Støynivået skyldtes utelukkende særdeles engasjert samtale. Og begge kvelder ble avsluttet med ekte film på ekte kino! Samtalen fortsatte på vei til de respektive hotellene nær elven. Lillehammer er et ideelt sted for denne typen arbeidsseminar. Alle arenaene befinner seg innen en radius på et par hundre meter.

Film-engasjerte i samtale
Produsent John Arvid Berger og medvirkende Mohammed Saleh og Barbro Bugge fra filmen Rekonstruksjon Utøya, i samtale med Hilde Kjos fra DKS i Akershus.

Vel framme ved oppsummeringen og den avsluttende samtalen dukket de gjennomgripende temaene opp med enda større tyngde. - Hva må til for å øremerke friske midler til en mer offensiv formidlingsstrategi for film? - Kan vi stole på at Film&Kino fortsatt tar ansvaret for filmstudiearkene? -Bør vi samarbeide med Film&Kino om skolekinodagen? - Bør Marked for Film alternere mellom flere byer? - Gratisvisning i klasserommet? - Er det mulig å inkludere skolebilletter i beregningsgrunnlaget for Billettstøtten, og derigjennom gjøre ordningen mer attraktiv for filmbransjen? - Hva med de vanskelige temaene? Siden Rekonstruksjon Utøya innledet markedet var det ikke unaturlig at den filmen dannet utgangspunkt for en oppklarende dialog som avslørte stor grad av integritet i kollegiet.

Ikke overraskende ble flere av de allmenne og nasjonale spørsmålene vendt mot Kulturtankens representanter. Ballen ligger nå hos arbeidsgruppen som har lovet å samle de mest presserende spørsmålet i en henvendelse til Kulturtanken.

Da gjenstår bare å takke for opplysende og inspirerende dager rundt hvelvet på Lillehammer.

av Harry Guttormsen, fagansvarlig for film i Kultrtanken

Marked for film i DKS gikk av stabelen 6.-8. november på Lillehammer.