Familier ligger på bakken og ser på prosjektor-bilder i taket

Rekordstor innmelding til Marked for film

– Det har kommet inn hele 45 innmeldinger til Marked for film. Samlet favner innmeldingene alle sjangre, retter seg mot alle klassetrinn fra barneskolen til videregående, og dessuten står det kvinnelige utøvere blant flertallet av innmeldingene, forteller Thomas Bjerke, filmansvarlig i Den kulturelle skolesekken (DKS) i Oppland.

Foto: Lars Opstad

Bjerke er en av arrangørene av samlingen for film i DKS, som går av stabelen på Lillehammer 6. - 8. november.

- Marked for film er en nasjonal visningsarena for filmproduksjoner rettet mot Den kulturelle skolesekken, og derfor en meget viktig arena der filmskapere, ansvarlige i Den kulturelle skolesekken og andre som jobber med film for barn og unge kan møtes, styrke nettverk, utveksle erfaringer og inngå samarbeid, forteller Bjerke.

Bakgrunn

Etter at en visningsarena for film lenge var etterlyst innad i filmfeltet i Den kulturelle skolesekken, har Marked for film de siste årene blitt arrangert både i Drammen og i Lillehammer, av henholdsvis Viken filmsenter og Oppland fylkeskommune.

Høsten 2018 slår disse to arrangementene seg sammen, med målsetning om å være en vesentlig bidragsyter til en fortsatt styrking av filmens posisjon i Den kulturelle skolesekken.

Arrangørene har tre mål med Marked for film; at det skal være en nasjonal visningsarena for profesjonelle filmproduksjoner rettet mot Den kulturelle skolesekken (DKS), være en arena der filmskapere, ansvarlige i Den kulturelle skolesekken og andre som jobber med film for barn og unge kan møtes, styrke nettverk, utveksle erfaringer og inngå samarbeid, og til sist stimulere og inspirere til økt dialog, samarbeid mellom aktører, og en generell heving av status for film for barn og unge.

Programmet

En fagkomite bestående av Mette Indrehus (Buskerud fylkeskommune), Marie Bakke Bøhmer (Viken filmsenter) og Thomas Bjerke (Oppland fylkeskommune) skal nå dykke ned i alle innmeldingene av forslag, før endelig program til Marked for Film presenteres senest 19. oktober


Marked for film går av stabelen på Lillehammer 6. til 8. november.
Les mer og meld deg på her:

Toppbilde: fra filmen Møllens hemmelige liv — filmvisning i taket i et telt og miniworkshop i animasjonsfilm, DKS Akershus 2017.