Bildekollasje fra forskjellige kultur-arrangementer

Møteplasser for alle kunst- og kulturuttrykkene i DKS

Med nasjonal møteplass også for kulturarv og visuell kunst i Den kulturelle skolesekken, som i år går av stabelen for første gang, er et stort mål for Kulturtanken oppnådd: Alle kunst- og kulturuttrykkene har nå fått egne visningsarenaer!

Fra før av har allerede de andre kunst- og kulturuttrykkene, altså film, musikk, litteratur og scenekunst, en tilsvarende DKS-arena – alle med ulike antall år bak seg. Mens litteratur fikk sin første DKS-møteplass i fjor, har scenekunst hatt et lignende arrangement i over tjue år. Kulturtanken bidrar som samarbeidspartner på alle DKS-arenaene.

Vår direktør Lin Marie Holvik er svært fornøyd med at alle kunst- og kulturuttrykkene nå har fått egne visningsarenaer, og sier at de har jobbet lenge for å få dette til.

- Vi er veldig glade for at dette har kommet på plass takket være mange gode krefter. Nasjonale visningsarenaer samler de som jobber med samme fagområdet i DKS og viser den fantastiske bredden av produksjonene fra hele landet. Jeg håper at de bidrar til at flere utveksler erfaringer, diskuterer utfordringer og kommer hjem med nye ideer til produksjoner, gjennomføring og samarbeid. Takk til alle som bidrar til at vi får det til, sier Holvik.

De ulike arrangementsstedene viser også at man har klart å spre de nasjonale møteplassene rundt om i landet, fra Larvik i sør til Svolvær i nord. Nærmere bestemt er DKS-arrangementene «Arena Film» i Drammen, «SPOR» på Stiklestad, «Marked for musikk» i Larvik, «ØYEPÅ» i Svolvær, «Komma» på Lillehammer og «Markedet for scenekunst» i Sandefjord. Mer info om de seks møteplassene finner du nedenfor.

Film:
«Arena Film» finner sted på Union Scene i Drammen 5.-8. november. Dette er en visningsarena, som for andre året på rad er en nasjonal møteplass, for profesjonelle filmproduksjoner rettet mot DKS. Alle som jobber med film rettet mot barn og unge kan utveksle erfaringer, styrke nettverk og inngå samarbeid. Det stimuleres og inspireres til økt dialog, samarbeid mellom ulike aktører og en generell heving av status for film og spill for barn og unge. Arrangeres av Buskerud-, Østfold-, Akershus- og Oppland fylkeskommune i samarbeid med Kulturtanken, Viken filmsenter og Østnorsk filmsenter. For program, påmelding og mer informasjon, se her

Kulturarv:
«SPOR» debuterer på Stiklestad 11.-12. september, nærmere bestemt på Stiklestad Nasjonale Kultursenter. Dette er møteplassen for dem som jobber med fagområdet kulturarv i DKS. Ambisjonen er å skape en årlig møteplass der man kan se produksjoner, utveksle erfaringer, få faglig påfyll, etablere nettverk og se fremover sammen. Her kan miljøet selv utvikle og heve egen kompetanse. Piloten gjennomføres av Trøndelag- og Akershus fylkeskommune, Stiklestad nasjonale kultursenter, Kulturtanken og Midtnorsk filmsenter. For program, påmelding og mer informasjon, se her

Musikk:
«Marked for musikk» arrangeres for 10. gang i Larvik 22.-24. oktober, også i år på Bølgen kulturhus og Sliperiet kulturverksted. Dette er en nasjonal visningsarena for konserter rettet mot barn og unge, der arrangører fra kulturhus, festivaler, biblioteker og DKS kan se, evaluere og finne konserter tilpasset sine unge publikummere. Et overordnet mål er at flere barn og ungdom i Norge skal få oppleve konserter av høy kvalitet. Møteplassen er også en kompetanse- og nettverksarena for alle som jobber med musikkformidling til denne målgruppa. Arrangementet er et samarbeidsprosjekt mellom Vestfold fylkeskommune og Larvik kommune. For program, påmelding og mer informasjon, se http://www.markedformusikk.no/

Visuell kunst:
«ØYEPÅ» arrangeres for første gang og finner sted i Svolvær 18.-20. september, som en del av Lofoten International Art Festival. Dette er en møteplass for alle som jobber med visuell kunst i DKS; produsenter, kunstnere, formidlere, fagkoordinatorer, lærere og elever. Det ønskes at diskusjonene skal bidra til refleksjon, øke mangfoldet og skape inspirasjon til nye og gode DKS-produksjoner, samt til variert formidling av visuell kunst. I tillegg til visninger av ferdige produksjoner, blir det mulighet for å oppleve «TestLab» og muntlige presentasjoner av kommende og aktuelle produksjoner. Debutantens arrangører er Akershus-, Østfold- og Nordland fylkeskommune, Oslo kommune, Nordnorsk kunstnersenter, Nasjonalmuseet og Kulturtanken. For program, påmelding og mer informasjon, se https://www.nnks.no/oyepa-program/

Litteratur:
«Komma» fant sted på Lillehammer 20.-21. mai, rett i forkant av Norsk Litteraturfestival. Dette er møteplassen for dem som jobber med fagområdet litteratur i DKS. Her ønsker man å synliggjøre god litteratur og bidra til bedre spredning, større bredde og mangfold innen DKS og i andre sammenhenger der det er ønske og behov for god formidling av litteratur. Arrangører er Norsk Litteraturfestival, Akershus- og Oppland fylkeskommune, Turnéorganisasjonen, Norsk forfattersentrum og Kulturtanken. Følg arrangementets nettside her

Scenekunst:
«Markedet for scenekunst» ble arrangert på Hjertnes kulturhus i Sandefjord 24.-26. april. Dette er en nasjonal arena for presentasjon, kjøp og salg av profesjonell scenekunst for barn og unge. Det presenteres et bredt scenekunsttilbud og er en møteplass for faglig utvikling der målet er å tilby den kvalitativt beste scenekunsten for barn og unge, samt øke kompetansen på området for både arrangører og utøvere. Arrangementet har, siden oppstarten i 1996, utviklet seg til å bli en betydelig nasjonal leverandør av scenekunst til festivaler, kulturhus, bibliotek og til aktører i DKS/Kulturtanken. Sandefjord kommune er hovedarrangør og Vestfold fylkeskommune er tilskuddsgiver og medarrangør, i tillegg er Kulturtanken samarbeidspartner. DKS-arenaen støttes av Kulturrådet og er medlem av Norway Festivals. Følg arrangementets nettside her https://www.markedet.org/