Bente Aster, fagansvarlig for kulturarv i Kulturtanken

Spor av en ny årlig DKS-arena?

Første utgave av SPOR, en visningsarena for kulturarv i Den kulturelle skolesekken, er rett rundt hjørnet. – Ambisjonen er å skape en årlig møteplass der man kan se produksjoner, utveksle erfaringer, få faglig påfyll, etablere nettverk og se fremover sammen, sier Bente Aster, fagansvarlig for kulturarv i Kulturtanken.

For hva er egentlig kulturarv i DKS? Hvorfor skal barn og unge lære om dette? Hvem har ansvaret for fagfeltet? Dette vil det gås nærmere innpå i dagene 11.-12. september på Stiklestad, da årets tema er «kulturarv i bevegelse.»

– Betyr dette at kulturarven skal komme til skolene, at vi skal bevege formidlingsformene eller at vi skal bevege det innholdsmessige? Jeg ser frem til å diskutere hvordan kulturarv beveger oss og målgruppen for DKS, nemlig elevene, sier hun, og er tydelig på at en god kulturarvproduksjon har potensiale til å nettopp bevege, provosere og være identitetsskapende for barn og unge.

Ettertraktet møteplass

Hvordan ble så arrangementet til? Aster forteller at Kulturrådet hadde det nasjonale ansvaret for kulturarv i DKS før Kulturtanken overtok i 2016, og at de arrangerte samlingen Flatbrød og sirkus i flere år – og det med stor suksess, i tillegg representerte deltakerne et mangfold av aktører.

– Vi i Kulturtanken merket at det var et savn etter en slik arena, og derfor var det veldig positivt at Trøndelag fylke tok kontakt med oss for å etablere noe nytt. Flere aktører viste også interesse for å være medarrangører, slik at det også er Akershus fylke, Stiklestad Nasjonale Kultursenter og Midtnorsk filmsenter, i tillegg til Trøndelag fylke og Kulturtanken, som inviterer til samling på Stiklestad, sier hun engasjert.

Logo til arrangementet "Spor"

Relevant for mange

Her ønsker man å invitere til en konferanse der folk kan treffes, bli kjent, oppleve noe sammen, diskutere og lytte.

– Målgruppen er først og fremst de som programmerer og produserer tilbud i DKS, men andre aktører er også hjertelig velkomne. Det er nok flere som synes at programmet er relevant for dem i deres arbeidshverdag, påpeker hun.

Samarbeid om program

Ved å ta en titt på programmet, slår det oss at det er en antydning hun har helt rett i. Det er nemlig et variasjons- og innholdsrikt program arrangørene har fått i stand til disse dagene. Her blir det blant annet innlegg, paneldebatt, diskusjon, kunstneriske innslag, konsert, workshop og pitchekonkurranse.

Aster, som selv skal snakke om kulturarvens digitale muligheter under arrangementet, poengterer at det gode samarbeidet med arbeidsgruppen har vært en viktig nøkkel til at programmet ble såpass bra.

– Det har vært viktig at de ulike institusjonenes ledelse har vært koblet på fra start, og dermed selv har vært med på å forankre initiativet. Jeg synes det har vært veldig gledelig å jobbe med så mange dyktige partnere som vil så mye bra for feltet vi alle er så opptatt av, det ansporer til gode diskusjoner der det er høy takhøyde for ulike meninger, sier hun, og legger til at man også har besøkt hverandres arbeidsplasser, deriblant flere befaringsturer til nettopp Stiklestad.

Stiklestad Nasjonale Kultursenter med blå himmel og fugler i bakgrunnen
Stiklestad Nasjonale Kultursenter skaper en unik ramme for arrangementet.

Flere høydepunkter

Når vi spør om hva hun gleder seg mest til, er det lett å forstå at høydepunktene står i kø.

– Jeg gleder meg veldig til å høre på deltakerne som skal pitche, da det er et nytt format for oss – dette er jo noe filmfeltet har hatt lenge. Det blir også moro å oppleve Stiklestad Nasjonale Kultursenter, nominert til årets museum i 2018, som bidrar sterkt til at vi får en unik ramme for disse dagene. Likevel, mest av alt ser jeg frem til å møte deltakerne. Jeg liker så godt å være i dialog med folk, og slik sett føle samhørighet med dem – finne noen felles punkter, samt diskutere enigheter og uenigheter, sier hun, og setter samtidig stor pris på at mange tar turen til tidenes første visningsarena for kulturarv i DKS.

– Det viser jo at kulturarv er et uttrykk som når bredt, avslutter hun.