285 millioner i spillemidler til Den kulturelle skolesekken

285 millioner i spillemidler til Den kulturelle skolesekken

Regjeringen har fordelt spillemidlene til kulturformål for 2020. DKS-ordningen får 285 millioner, som er en nedgang på tre millioner kroner sammenlignet med i fjor.

DKS-konsert med Cezinando. Foto: Lars Opstad/Kulturtanken

Totalt fordeles 805 millioner kroner til kulturformål for 2020, skriver Kulturdepartementet i en pressemelding. Det er samme sum som for 2019, og regjeringen gjør kun mindre justeringer.

– Med disse midlene er vi med på å støtte opp om fantastisk kunst og kultur skapt av barn og unge gjennom Frifond-ordningen og for barn og unge gjennom Den kulturelle skolesekken. Vi er også med på å sikre aktivitet i det frivillige kulturlivet så det kan fortsette å blomstre over hele landet, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja.

Kan gi færre kunstnermøter og mindre aktivitet

Regjeringen har fordelt spillemidlene til kulturformål for 2020. DKS-ordningen får 285 millioner, som er en nedgang på tre millioner kroner sammenlignet med i fjor.

Totalt fordeles 805 millioner kroner til kulturformål for 2020, skriver Kulturdepartementet i en pressemelding. Det er samme sum som for 2019, og regjeringen gjør kun mindre justeringer.

– Med disse midlene er vi med på å støtte opp om fantastisk kunst og kultur skapt av barn og unge gjennom Frifond-ordningen og for barn og unge gjennom Den kulturelle skolesekken. Vi er også med på å sikre aktivitet i det frivillige kulturlivet så det kan fortsette å blomstre over hele landet, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja.

portrett bilde av Øystein Strand
Øystein Strand

Kan gi færre kunstnermøter og mindre aktivitet

285 millioner kroner av potten tildeles Den kulturelle skolesekken (DKS). Det er en liten nedgang fra i fjor, da DKS fikk litt over 288 millioner kroner.

Direktør i Kulturtanken, Øystein Strand, sier at han gjerne skulle hatt økt ramme til DKS-ordningen for å ikke svekke tilbudet til barn og unge.

–  Årets bevilgning er drøyt tre millioner kroner mindre enn fjorårets bevilgning, og med betydelig økning i honorarene og generell prisvekst på varer og tjenester så vil dette gi færre kunstnermøter og mindre aktivitet, sier Strand.

– God kulturpolitikk å satse på DKS

Strand mener Den kulturelle skolesekken er verdens beste ordning for kunstformidling til barn og unge, og sier at Kulturtanken er offensive og ønsker utvikling og ekspansjon.

– Vi har ambisjoner om best mulig og flest mulig tilbud. Dette er superviktig for alle skoleelever i hele Norge, og vi mener det er god kulturpolitikk å satse på DKS. Det er den eneste ordningen som faktisk når samtlige barn og unge over hele landet med kunst og kultur, uavhengig av elevenes sosiokulturelle bakgrunn. 

Samtidig innser han at det er mye usikkerhet grunnet korona-situasjonen, og at det ikke er gitt at det vil være mulig med like høy DKS-aktivitet neste skoleår.

– Vårt ansvar er uansett å gjøre maksimalt ut av den bevilgningen vi har fått til DKS og vise at denne ordningen er enormt viktig. Det vil være den beste argumentasjonen for en reell økning i bevilgningen til DKS neste år, sier Kulturtanken-direktøren.