Tegnet kart. Uthevet kulturkontakt Inger Johanen Revheim

– Dette må løftes nasjonalt, slik at det er en lik ordning over hele landet

Fra skoleåret 2020-2021 har Troms og Finnmark felles DKS. Ordningen er todelt, og tilbudet kommer både fra Finnmark fylkeskommune (Scene Finnmark) og fra kommunene. Turnélegger Anne Moen og kollegaene jobber tett med regionens kulturkontakter.

Tegnet kart. Uthevet kulturkontakt Inger Johanen Revheim

– Kulturkontakter burde, på lik linje med andre i skolen som tar på seg ekstraoppdrag, fått avsatt tid/frikjøp til arbeidsoppgaven. Eventuelt kunne de fått en økonomisk kompensasjon, sier Anne Moen, og fortsetter:

– Dette er noe som må løftes nasjonalt, slik at det er en lik ordning over hele landet. En ting vi kan jobbe for i fylker/kommuner er å gi kulturkontaktene en påskjønnelse i form av gratis billetter til f.eks. kino, teater, konserter og lignende.

LES: Intervju med Inger Johanne Revheim, kulturkontakt på Sámi joatkkaskuvla Kárášjogas / Samisk videregående skole, Karasjok

Tanker om å være kulturkontakt

Revheim forteller i sitt intervju at det er viktig at kulturkontakter sier fra hvis en produksjon er veldig tidskrevende, og at dere også ønsker beskjed om dette. Hvorfor er dette viktig for dere?

Anne Moen - portrett
Anne Moen er turnélegger i DKS Troms og Finnmark

Å være kulturkontakt oppleves av mange som noe de blir påtvunget i en allerede fullbooket arbeidsdag, og de får ikke nedsatt tid, eller annen kompensasjon til/for å arbeide med DKS. For oss er det viktig å opparbeide en god relasjon til kulturkontaktene, slik at de kan være tydelig på de utfordringene de møter i arbeidet med DKS.

–Store produksjoner, som scenekunst, musikk eller de som har innhold som kan være vanskelig (spesielt hvor helse må kobles på), krever masse forarbeid for kulturkontaktene.

I den videregående skolen, hvor alt til nå har vært på bestilling – har en del av skolene valgt små og få produksjoner, for å forenkle arbeidet. Undervisningstiden er allerede knapp, og mange lærere gir sterkt uttrykk for at de ikke ønsker å bruke sine timer til DKS-opplegg. Vi har nå innført fasttilbud i VGS, slik at vi er sikret at alle elever får et tilbud i løpet av skoleåret.

For oss er det viktig å opparbeide en god relasjon til kulturkontaktene, slik at de kan være tydelig på de utfordringene de møter i arbeidet med DKS.
Anne Moen

Om samarbeidet med kulturkontaktene

– Vi opplever at vi har en god dialog med kulturkontaktene. Den beste kontakten har vi med de som er glad for oppgaven som kulturkontakt, og som er opptatt av kunst og kultur. Det er dessverre slik at det er noen der ute som ikke er opptatt av DKS i det hele tatt, og det vanskeliggjør jobben vår. Det er også en del utskifting av kulturkontakter, og det gjør at det er utfordrende å opprettholde så god kontakt som ønskelig. Henviser også her til punktet vedrørende godtgjørelse for kulturkontakter. De får ingen kompensasjon for det flotte og viktige arbeidet de legger ned, og det at en del lærere også synes DKS er noe tull, gjør at kulturkontaktene får en del negative tilbakemeldinger. Det er demotiverende og en medvirkende årsak til at noen ikke ønsker å jobbe videre.

Vi ser at jevnlige møter med kulturkontaktene er viktig – men, på grunn av manglende ressurser og store avstander hos oss, har dette ikke vært enkelt å gjennomføre. Dette vil forhåpentligvis bli mer gjennomførbart i fremtiden.

LAST NED: Ti tips til kulturkontakter

Nyttige nettsider