Fem millioner til inkludering av barn og unge i kulturlivet

Fem millioner til inkludering av barn og unge i kulturlivet

Kulturminister Abid Raja lanserte en ny tilskuddsordning som skal sikre at flere barn og unge får muligheten til å delta i organiserte kulturaktiviteter.

Kulturminister Abid Raja med ungdommer fra Ammerudklubben og Kulturhjerte. Foto: Kulturtanken/Erik Brandsborg

– Deltagelse i kulturaktiviteter fremmer frihet og mulighet for den enkelte til å uttrykke seg, sa kulturminister Abid Raja under lanseringen på Ammerudklubben i Oslo fredag 28. august.

 Vi ønsker å sikre at kulturlivet oppleves som relevant, representativt og tilgjengelig for alle barn og unge.

— Kulturminister Abid Raja

Deltakelse i kultur og frivillighet er ulik i befolkningen. Dette ble blant annet dokumentert i Frivillighetsmeldingen. Deltakelse i en del kulturaktiviteter som korps, kor, orkester og kulturskole er klart høyere blant barn og unge fra familier med høy utdanning, høy inntekt og bredt sosialt nettverk.  

Barrierer for deltakelse kan være konkrete, som økonomi, fysisk tilgjengelighet eller informasjon, men handler like ofte om relasjoner, identifikasjon, trygghet eller relevans i tilbudet.

– Dette må vi endre på. Vi ønsker å sikre at kulturlivet oppleves som relevant, representativt og tilgjengelig for alle barn og unge, sier kulturminister Abid Raja.

Mer informasjon om ordningen og hvordan du søker finner du her

Bygger sosiale fellesskap og identitet

Midlene på fem millioner kroner skal fordeles til aktører i det frivillige kulturlivet som gjennom tiltak rettet mot barn og ungdom bidrar til å gi økt tilgang til fritidsaktiviteter. Tilskuddsordningen skal bidra til å inkludere nye grupper inn i lagenes ordinære aktivitetstilbud. 

–  Kunst og kultur er viktig for å bygge sosiale fellesskap og identitet for barn og unge. Å være sammen med jevnaldrende og få muligheten til å utvikle seg selv og sine kreative evner bidrar til følelse av tilhørighet, og anerkjennelse. Det er derfor viktig at alle barn får tilgang til å utfolde seg gjennom kunst og kultur i oppveksten, sier Raja.

Kunst og kultur er viktig for å bygge sosiale fellesskap og identitet for barn og unge

— Kulturminister Abid Raja

Prioriterte tiltak

bilde av Kulturminister Abid Raja og Øystein Strand.
Kulturminister Abid Raja med Kulturtankens direktør Øystein Strand.

Tiltak rettet mot barn og unge fra lavinntektsfamilier, med minoritetsbakgrunn, nasjonale minoriteter eller med funksjonsnedsettelser vil bli prioritert. Samtidig vil regional spredning og mangfold i kulturuttrykk også bli lagt vekt på. 

Kulturdepartementet har gitt Kulturtanken i oppdrag å organisere ordningen.

– Ordningen skal bidra til at frivilligheten kan samarbeide på tvers for å legge til rette for trygge, sosiale og utviklende miljøer som lar barn og unge føle mestring, samhold og tilhørighet gjennom deltakelse i kunst og kultur på tvers av økonomiske eller sosiale og kulturelle skiller, sier Kulturtankens direktør, Øystein Strand.

Den økonomiske støtten skal sikre at barn og unge inkluderes i tilbud der de selv er aktive deltakere, og ikke bare er publikum. Et mål er at tiltakene vil føre til deltakelse i ordinær aktivitet på jevnlig basis.  

Midlene skal deles ut i 2020, mens aktiviteter kan også finne sted i 2021. Søker må være registrert i Frivillighetsregisteret. Søknadsfristen er 1. oktober.  

Mer informasjon om ordningen og hvordan du søker finner du her

Se bilder fra lanseringen:

Abid Raja holder tale.
Abid Raja lanserer tilskuddsordningen
Abid Raja danser med ungdommene
Abid og ungdommene i skyggen
Habib Tahir, Abid Raja og ungdommer fra Ammerudklubben

Fakta

Ammerudklubben er en fritidsklubb øst i Oslo, som er en del av kommunens innsats for ungdom i bydel Grorud. Kulturministeren fikk en omvisning i frukthagen, som er en del av et prosjekt hvor ungdommer medvirker til å bestemme over bydelens uteområder.

Ungdom og Fritid vektla fritidsklubbenes rolle som lokale kultursentre for unge kulturøvere da de presenterte sitt arbeid. – Det er veldig bra at Kulturdepartementet og statsråden nå satser på barne- og ungdomskulturen. Penger er et av verktøyene som må til for å skape god integrering og sterke fellesskap, sier generalsekretær i Ungdom og Fritid, Andrè Ruud.

Også ungdommer fra Lillehammer-baserte Kulturhjerte var til stede på lanseringen. Kulturhjerte er en ukentlig møteplass for rundt 40 unge og voksne fra 14 ulike opprinnelsesland. Målet er å skape vennskap og nettverk for nye familier og ungdom som kommer til byen.