Håndtering av avlyste DKS-oppdrag på bakgrunn av koronaviruset

Håndtering av avlyste DKS-oppdrag på bakgrunn av koronaviruset

Smittefaren knyttet til koronaviruset og konsekvenser for arrangementer i Den kulturelle skolesekken (DKS).

Er du utøver i DKS og lurer på om du blir rammet av en avlysning?

Ta kontakt med din oppdragsgiver i fylkeskommunen eller kommunen som du har inngått oppdragsavtale med, for vurdering og beslutning i hvert enkelt tilfelle. Det er oppdragsgiver som vil ha oppfølgingsansvar i tilfelle avlysninger.

Vi henviser også til informasjonen fra KS som skriver på sine nettsider at «For kunstnere i DKS som omfattes av Rammeavtale om vilkår for oppdragstakere i Den kulturelle skolesekken i fylkeskommuner og kommuner, kan manglende gjennomføring av oppdraget som følge av koronaviruset være force majeure».

Viken fylkeskommune informerte onsdag om at de avlyser alle turneer i fylkeskommunal regi frem til påske og at avtalte honorarer til utøvere i denne perioden dekkes.

– Kulturtanken har overfor alle fylkeskommuner vært tydelig på at vi ikke har innvendinger til Vikens beslutning, og at vi vil akseptere rapportering på bruk av spillemidler til kostnader til planlagt aktivitet som ikke er gjennomført på grunn av korona, i denne perioden frem til påske. Vi har også gitt uttrykk for at det er ønskelig med lik praksis i alle fylker. Vi ser at flere fylker nå følger Vikens praksis: Troms og Finnmark, Vestfold og Telemark, Oslo, Agder, Møre og Romsdal, Innlandet, Rogaland og Nordland - og det er bra, sier direktør i Kulturtanken, Øystein Strand.

Det er helsemyndighetenes anbefalinger som må ligge til grunn for alle vurderinger og beslutninger.

Creo - forbundet for kunst og kultur ber om tiltak for å avhjelpe situasjonen med koronaviruset.

Kulturtanken er i kontakt med fylkeskommunene for å opprettholde fortløpende dialog om situasjonen.