bilde av korona viruset

Kulturtankens smittevernveileder

Ny veileder for utøvere skal bidra til tryggest mulig gjennomføring av årets DKS-besøk.

Ny veileder for utøvere skal bidra til tryggest mulig gjennomføring av årets DKS-besøk.

– Kulturtankens smittevernveileder er først og fremst en støtte for de som utvikler veiledere i Den kulturelle skolesekken, sier Kulturtankens direktør Øystein Strand.

Han presiserer at det er fylkene som er de ansvarlige oppdragsgiverne for utøvere som er på turné, og at utøvere først og fremst må følge veilederen i fylket de turnerer i.

De fleste fylkene har egne smittevernveiledere, som er utarbeidet i tett dialog med lokale helsemyndigheter.

Strand roser DKS Vikens arbeid med å utarbeide sin smittevernveileder, som ble lansert i august . Kulturtankens veileder er utarbeidet med utgangspunkt i Vikens veileder og etter dialog med samtlige fylkeskommuner.

– Mitt inntrykk er at fylkeskommuner og kommuner jobber strukturert og systematisk med smittevernarbeid for at DKS-aktiviteter skal kunne finne sted over hele landet på tross av pandemien.

Du finner smittevernveilederen her

Vi har oppsummert rådene i en nedlastbar pdf. Denne kan printes ut og brukes som en huskeliste i forkant av besøk eller underveis.

Veilederen på nett gir utdypende råd om hva utøvere kan gjøre for å unngå å bli smittet og hvordan de best unngår å spre smitte.

Kulturtanken følger koronasituasjonen nøye og har løpende dialog med fylkeskommuner og kommuner om eventuelle konsekvenser for DKS-aktiviteten. Smittevernveilederen revideres fortløpende i samsvar med myndighetenes råd og bestemmelser.

NB! Denne veilederen erstatter ikke lokale smittevernveiledere.