Flyer til fagsamtaler om scenekunst

Nettverksmøte og fagsamtaler om scenekunst i DKS 2020

Her kan du se opptak av nettverksmøte og fagsamtaler om scenekunst i Den kulturelle skolesekken, tirsdag 11. februar 2020.

Program:

09:45-10:15 Kaffe og registrering

10:15-10:45 Kulturtankens rolle og oppgaver innenfor scenekunstfeltet i DKS. Innledning ved Ragnhild Tronstad, fagansvarlig for scenekunst

10:45-11:15 Kunstnerisk kvalitet sett fra ungdommens ståsted. Stipendiat i Kulturtanken, Anette Therese Pettersen, presenterer sitt forskningsprosjekt om elevutført scenekunstkritikk i DKS

11:15-11:45 Behandling av scenekunstforslag i DKS-portalen. Scenekunstprodusent i DKS Viken, Katrine Kirsebom, legger frem erfaringer fra første behandlingsrunde med portalen

11:45-12:15 Åpen agenda

12:15-13:00 Lunsj

13:00-13:20 Kunstnerisk innslag: Utdrag fra forestillingen Naiv.Super. (Nilovine 2020)

13:30-14:00 Kunstnersamtale: Regissør Hilde Brinchmann i samtale med Ragnhild Tronstad om sitt arbeid med teater for barn og unge, om målgruppetenkning, metoder og medvirkning

14:00-14:15 Kaffe

14:15-15:30 Samarbeidet mellom DKS og institusjonsteatrene: Om erfaringer, forventninger, utfordringer og visjoner. Innledere: Valborg Frøysnes (teatersjef Kilden), Knud Bjørne-Larsen (direktør Riksteatret), Brita Triumf (informasjonsleder Beaivváš), Billy Lätt (DKS-koordinator Vestfold og Telemark fylkeskommune), Frida Steenhoff Hov (formidlingssjef Den Norske Opera & Ballett).

15:30-16:00 Åpen agenda og avrunding av dagen 

Mer om scenekunst i DKS her