Barn samlet for å se på film

NFI lanserer ny tilskuddsordning for mer film i skolen

Norsk filminstitutt setter av en million kroner for tilskudd til utvikling av filmtiltak til Den kulturelle skolesekken fra 2021. Den nye tilskuddsordningen lanseres som del av en helhetlig nasjonal filmformidlingspolitikk og filmsatsingen på barn og unge.

Norsk filminstitutt setter av en million kroner for tilskudd til utvikling av filmtiltak til Den kulturelle skolesekken fra 2021. Den nye tilskuddsordningen lanseres som del av en helhetlig nasjonal filmformidlingspolitikk og filmsatsingen på barn og unge.

Tar grep for å øke tilbudet

Andelen filmtiltak som har vært tilbudt skolene gjennom DKS har vært lavere enn de andre kunstformene, og formidlere og aktører fra filmbransjen har savnet utviklingsmidler til å skape gode og innovative DKS-tiltak. Det ønsker Norsk filminstitutt å gjøre noe med.

– Denne tilskuddsordningen vil bidra til at filmskapere, manusforfattere og andre fagarbeidere, distributører, animatører og andre formidlere av film får bedre forutsetninger for å utvikle gode og nyskapende filmarrangementer som kan bli tatt inn i Den kulturelle skolesekken, sier Julie Ova, avdelingsdirektør for formidling i Norsk filminstitutt.

Kunnskap om film og levende bilder er viktig for barn og unges kulturelle dannelse, og DKS er den beste arenaen for nå fram til barn og unge i deres hverdag.

— Julie Ova, avdelingsdirektør for formidling i Norsk filminstitutt

Cathrine Jacobsen - portrett

Veldig gode nyheter

– Det er veldig gledelig at Norsk filminstitutt lanserer et nytt tilskudd til filmformidling øremerket Den kulturelle skolesekken, sier Cathrine Jacobsen som er fagansvarlig for film i Kulturtanken.

– Det håper vi vil stimulere til enda flere, gode og innovative produksjoner og gi filmskapere og formidlere de ressursene som trengs for å lage et godt opplegg for filmformidling til barn og unge. Jeg håper og tror også at dette vil bidra til å styrke filmens posisjon i DKS, sier hun.

Stumfilm og dokumentar

Fra Cinematekets stumfilmkonsert. Foto: Cinemateket / Norsk filminstitutt

Cinematekets stumfilmkonsert er eksempel på et filmpedagogisk opplegg som har fått plass i Den kulturelle skolesekken med stor suksess. Gjennom stumfilmkonsertene får elever fra både fjerde og åttende trinn oppleve en filmhistorisk reise med klassiske stumfilmer fra filmens barndom. Filmene blir vist med levende lyd og musikk i kinosalen. Konsertene kombinerer filmvisning og fortelling og gir elevene en introduksjon til hva stumfilm er, og hvordan film ble spilt inn og fremført før lydfilmen var oppfunnet.

Dokumentarfilmskole veiledet av en dokumentarfilmskaper, foredrag med en manusforfatter, animasjonsverksted med nettbrett, rene formidlingsopplegg som «Filmhistorie på 100 minutter» eller «Introduksjon filmens grunnkomponenter», er andre eksempler på filmprosjekter som kan være aktuelle for DKS. Prosjektene det blir søkt om utviklingstilskudd til, vil bli vurdert på bakgrunn av pedagogisk profil, kunstnerisk kvalitet, relevans og representativitet, gjennomførbarhet og søkers gjennomføringsevne.

Retningslinjene for den nye tilskuddsordningen vil bli publisert på nfi.no i midten av januar 2021 og første søknadsfrist vil være 1. april. Tanken er at søkere som blir tildelt tilskudd skal kunne melde inn sine prosjekter som filmforslag i DKS-portalen med frist 1. oktober 2021.

Les mer om Den kulturelle skolesekken her

Les mer om Cinematekets stumfilmkonsert her