Øystein Strand konstituert direktør for Kulturtanken

Øystein Strand konstituert direktør for Kulturtanken

Kulturdepartementet offentliggjorde i dag, i en pressemedling, hvem som tar over som direktør i Kulturtanken når Lin Marie Holvik går over i ny stilling.

Foto: Kjartan Sverdrup/Kulturdepartementet

Pressemelding fra Kulturdepartementet:

Avdelingsdirektør i Kulturdepartementet Øystein Strand blir konstituert som ny direktør for Kulturtanken – Den kulturelle skolesekken Norge fra 1. mars 2020. Nåværende direktør, Lin Marie Holvik, går over til stillingen som rektor ved Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik.

– Lin Marie Holvik har gjennomført oppdraget hun fikk fra departementene på en svært god måte. Hun har bidratt til å styrke kunnskapen om ordningen på nasjonalt nivå og har satt i gang en rekke samarbeidsprosjekter for utvikling av ordningen lokalt. Jeg har forståelse for at hun ønsker seg tilbake til skoleverket og vil ønske henne lykke til videre, sier kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande.

– Med konstitueringen av Øystein Strand er jeg er trygg på at vi får en ny direktør for Kulturtanken som vil ivareta oppgavene på en god måte, sier Skei Grande.

Øystein Strand er avdelingsdirektør i Medie- og kunstavdelingen og var prosjektleder for arbeidet med Kulturmeldingen. Han har arbeidet med DKS som ansvarlig for ordningen både på kommunalt, fylkeskommunalt og statlig nivå. Strand blir konstituert som ny direktør for Kulturtanken i ett år. 

Kulturtanken er en viktig aktør for Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet i arbeidet med den kommende barne- og ungdomskulturmeldingen gjennom å bidra med faglige råd og veiledning, og gjennomføre satsinger som er viktige for departementene på nasjonalt nivå. Blant annet har dette inkludert arbeidet med å innhente barn og unges stemmer.

Kulturtanken har vært gjennom en stor omstillingsprosess siden 2016 med et nytt og utvidet mandat fra tidligere Rikskonsertene, nye oppgaver og ny styringsstruktur for å ivareta det nasjonale ansvaret for Den kulturelle skolesekken.

Kulturdepartementet har tidligere varslet at Kulturtankens rolle som forvalter av DKS-ordningen vil bli drøftet i den kommende barne- og ungdomskulturmeldingen.

Kulturdepartementet