Udir får i oppdrag å informere om DKS

Udir får i oppdrag å informere om DKS

For første gang er Den kulturelle skoleskken nevn i tildelingsbrevet til Utdanningsdirektoratet!

Kirsti Jerijärvi formidler den samiske kunstneren John Andreas Savio sitt kunstnerskap til elever ved Svolvær skole, høsten 2019. Foto: Cathrine Jakobsen

Den kulturelle skolesekken og Kulturskolen er nå nevnt i Kunnskapsdepartementets tildelingsbrev til Utdanningsdirektoratet (Udir) for 2020. Tildelingsbrevet inneholder mål, prioriteringer og økonomiske rammer for hva Utdanningsdirektoratet skal arbeide med.

Under punkt  4.1 Andre oppdrag, bes direktoratet om å «utvikle informasjon om kulturskolen og den kulturelleskolesekken (DKS)». I beskrivelsen av oppdraget står det at Udir i samarbeid med Kulturtanken skal sørge for at relevansen av tilbudene i DKS i forhold til læreplanene blir formidlet i skolesektoren.

– På alle mine reiser og møter med fylker og kommuner rundt om i landet har ett budskap vært viktig fra DKS-familien; ønsket om at Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet skal se, og ta DKS på alvor. Dette har de bedt meg formidle oppover i systemet. Jeg er derfor svært glad for det signalet som nå kommer i oppdragsbrevet til Udir, og ser frem til å samarbeide om å informere skolene om mulighetene som ligger kunst- og kulturtilbudet i Den kulturelle skolesekken, sier Kulturtankens direktør Lin Marie Holvik.

Udir har fått frist til 1. september 2020 med å utføre informasjonsoppdraget til skolene.