portrett bilde av Øystein Strand

Velkommen til DKS-året 2020/21!

Kanskje det mest spennende året på lenge?

Vi lever i en spesiell og usikker tid, som ikke ser ut til å være over med det aller første. Men det er også en virkelighet som har gitt grobunn for nyskaping og kreativitet. I tillegg er dette en tid som kan bringe oss nærmere hverandre, selv om vi må holde avstand.

Jeg har tidligere dristet meg til å hevde at vi i Norge har verdens beste ordning for formidling av kunst og kultur til barn og unge. Dette står jeg fast ved. DKS favner bredt og godt i kunstneriske uttrykk, og jeg vet at fylkeskommuner og kommuner over hele landet sammen med alle de dyktige DKS-utøverne som nå skal ut på turné, vil gjøre alt de kan for å nå ut til barn og unge med kunstopplevelser – selv om vi står midt i en pandemi.

Dette skoleåret blir definitivt annerledes. Det har vært krevende for fylkeskommuner, kommuner og utøvere å planlegge for DKS-aktivitet med så stor grad av usikkerhet knyttet til rammevilkårene for gjennomføring av aktiviteten. Jeg ønsker å gi uttrykk for min beundring og respekt til alle som har vist fleksibilitet, kreativitet og omstillingsevne i denne perioden og er imponert over kraften i DKS-ordningen som gjør at skoleelever over hele landet kan glede seg til nye kunstopplevelser på tross av pandemiens begrensninger.

DKS-portalen har gjort det lettere å sende inn forslag til DKS-programmet. Nå er portalen allerede åpen for forslag til neste skoleårs DKS-programmering, og jeg har stor tro på at ordningen innen fristen 1. oktober vil ha et rikt og variert tilfang av innsendte forslag som vil legge et godt grunnlag for fortsettelsen, også inn i skoleåret 2021/2022.

Møteplassene Øyepå og SPOR arrangeres allerede i september, i nye digitale utgaver men med like høy kvalitet på innholdssiden.

Til neste år har DKS vært en nasjonal ordning i 20 år!  Jeg er stolt over hva vi har fått til i Norge gjennom disse 20 år med DKS, og jeg gleder meg over det vi fortsatt får til sammen. Dette er det all grunn til å feire i 2021. Følg med!


Med vennlig hilsen,
Øystein Strand