Gullsekken 2021: Her er årets jury

Gullsekken 2021: Her er årets jury

En tidligere elevrådsleder, en nestleder i Kulturrådet, en danser og skribent, en rektor og en festivalarrangør: Bli bedre kjent med juryen som skal avgjøre hvem som får årets Gullsekker!

– I Norge er vi utrolig heldige som har en unik ordning for produksjon og formidling av kunst for barn og unge i skolen, og jeg synes det er helt på sin plass å hedre de som jobber målretta og fokusert med å produsere god kunst for barn og unge innenfor skolenes visningsformater.

Jeg håper prisen bidrar til et enda sterkere fokus på gode kunst- og kulturopplevelser for barn og unge og flere produksjoner på veien i hele landet, sier juryleder Maria Utsi. Foto: Stan Serdjukov

Det sier Maria Utsi, årets juryleder for Gullsekken. Hun og resten av jurymedlemmene er i gang med vurderingen av nominasjonene til prisene Årets turnéproduksjon og Årets tilpassede produksjon. Selv er Utsi nestleder for Kulturrådet, med en bakgrunn som daglig leder for Varangerfestivalen og direktør for Festspillene i Nord-Norge. Teaterviteren er også en aktiv samfunnsdebattant og har flere styreverv i kulturfeltet bak seg.

– Hva kommer til å være det viktigste for deg personlig når du går gjennom nominasjonene?

– For meg er det viktig å se etter produksjoner som tar risiko og som tør å utfordre både kunst- og kulturfeltets konvensjoner og publikums forventninger. Samtidig har jeg lyst til å finne forestillinger som klarer å reflektere tida vi lever i og som representerer en bredde av ulike virkeligheter og perspektiv.

Jurylederen brenner for at barn og unge skal ha samme rett som voksne til kunst som reflekterer og representerer dem.

– Én ting er hvordan kunst kan skape opplevelser i øyeblikket som får et ungt publikum til å stå litt stødigere i seg selv eller tenke nytt omkring tema i livet og hverdagen. Noe annet er hvordan DKS bidrar til å bygge et grunnlag for kunstopplevelser som skal komme senere i livet.

Årets jury er satt sammen etter råd fra Gullsekkens arbeidsgruppe bestående av medlemmer fra fylkeskommuner og direktekommuner i DKS, samt relevante fagorganisasjoner. Sammen representerer de et vidt spekter av DKS-ordningen og norsk kulturliv, og tar med seg ulike perspektiver og erfaringer inn i arbeidet.

Her kan du bli bedre kjent med deres tanker rundt prisen og arbeidet.

Jon Engravslia Aarebakk

Jon Aarebakk har lang erfaring som elevrådsleder og ressursgruppemedlem.

Juryens yngste medlem gikk ut av videregående i 2021, og er dermed den eneste som har opplevd kunst- og kulturproduksjoner i regi av DKS gjennom hele sitt skoleliv.

– Gjennom min skolegang har jeg hatt stor interesse for DKS. Når jeg ble spurt om å være med i Gullsekkens jury 2021 så jeg på det som en ære å få muligheten til å ta del i kulturutviklingen i Norge, sier Aarebakk som har lang erfaring som elevrådsleder på Bø vidaregåande skule.

Han er engasjert i nettopp elevmedvirkning som en viktig ressurs i skolen og DKS. I skoleåret 2020/21 bidro han til arbeidet med Prosjekt elevmedvirkning som en del av ressursgruppen på Bø.

– Jeg kommer til å legge vekt på nominasjonene som representerer viktige saker eller temaer som er relevante og påvirker barn og unge, som for eksempel mental helse og klima.

Jeg kommer til å legge vekt på viktige temaer som er relevante og påvirker barn og unge.

Jon Engravslia Aarebakk

Anne-Thea Haavind

Foto: Øystein Nordås

– Jeg er opptatt av møtet mellom kunst, kultur og elever, og kommer til å se etter produksjoner som legger til rette for dette på en særlig god måte, sier Anne-Thea Haavind.

Hun har lang erfaring fra festivallivet, og jobber til vanlig som Pegasusansvarlig for Norsk Litteraturfestival i Lillehammer. Pegasus er festivalens tilbud til barn og unge, og Haavind er godt vant med å vurdere kunstnerisk innhold til målgruppen.

Nå gleder hun seg til å hedre kunst- og kulturutøvere etter et spesielt tøft DKS-år.

– Skoleåret 2020/21 har vært utfordrende for mange utøvere, og det kjennes ekstra bra å feire dem som har stått på, tenkt nytt og skapt gode kunstmøter på tross av alt, mener festivalarbeideren.

– Det å ha mulighet til å løfte spesielt gode DKS-produksjoner frem er en kremoppgave som jeg gleder meg til å ta del i!

Det kjennes bra å feire dem som har stått på, tenkt nytt og skapt gode kunstmøter på tross av et vanskelig skoleår.

Anne-Thea Haavind

Grace Tabea Tenga

Grace Tabea Tenga - portrett
Foto: Thato Tenda

– For meg vil kreativitet, rekkevidde og publikumsutvikling være særlig viktige vurderinger. De som klarer å løfte opp underkommuniserte tematikker, vil ha en høy prioritering hos meg.

Grace Tabea Tenga har mange jern i ilden. Hun er afrikansk-estetisk danser i Tabanka Dance Ensemble, aktivist, kunstkritiker, psykologistudent og skribent som blant annet skriver for Periskop.no, Scenekunst, Norsk Shakespearetidsskrift og Ballade.no

HER kan du se henne i foredragsserien "Hvordan skrive om kunst?" i regi av Kunstnernes Hus.

– Hvorfor ville du være med i Gullsekkens jury?

– Jeg vil være med i juryen for å berike panelet med normkritiske perspektiver, som dekolonialisme og interseksjonell feminisme, og ulike måter å bedømme kunstnerisk kvalitet på.

For meg vil kreativitet, rekkevidde og publikumsutvikling være særlig viktige vurderinger.

Grace Tabea Tenga

Kenneth Ulla

Elevene på Haramsøy skule i Møre og Romsdal er heldige. Kenneth Ulla er ikke bare rektoren deres, men også en engasjert kulturkontakt for DKS-ordningen. Han brenner for skolens rolle i elevers liv og den verdien som DKS kan gi inn i skolehverdagen.

– DKS gjer skulen til ein betre plass å vere, mener Kenneth Ulla

– Skule er så mye meir enn fag, sier han i et tidligere intervju om rollen som kulturkontakt.

Hvorfor ville du være med i Gullsekkens jury?

Det var overraskande å verte spurt, men ikkje særleg vanskeleg å takke ja. Som rektor på ein skule i distriktet ser eg den verdien DKS har for elevane. Flinke utøvarar gir elevane gode opplevingar. At dei kjem på besøk til oss, det betyr mykje. Å sitje i juryen gir meg ein sjanse til å seie takk til DKS, og takk til utøvarane som kjem rundt på skulane.

Ulla sier at han kommer til å "ha skolebrillene på" i sin vurdering av nominasjonene.

– For meg er det viktig at utøvarane har god kommunikasjon med publikum. Dei utøvarane som klarer å skape magi i møte med sitt publikum, vil få ei ekstra stjerne frå meg.

Som rektor på ein skule i distriktet ser eg den verdien DKS har for elevane.

Kenneth Ulla

Les mer om Gullsekken 2021

Logo for Gullsekken

Hvem fortjener Gullsekken 2021?

300.000 kroner deles ut til skoleårets beste formidlere. Fylkeskommuner og direktekommuner kan sende inn sine nominasjoner innen 15. september!