310 millioner i spillemidler til Den kulturelle skolesekken

310 millioner i spillemidler til Den kulturelle skolesekken

Regjeringen har fordelt spillemidlene til kulturformål for 2022. DKS-ordningen får 310 millioner kroner.

Totalt fordeles 926,1 millioner kroner til kulturformål for 2022, skriver Kulturdepartementet i en pressemelding.

Musti på scenen under Kulturfest Frydenberg i regi av Den kulturelle skolesekken i 2021. Foto: Erik Fosheim Brandsborg/Kulturtanken.

Kulturaktivitet bedrer vilkår for mangfold og inkludering

- Tilskudd av spillemidlene som går til kulturfrivillighet og andre kulturformål er høyere enn noen gang. Dette bidrar til enda mer kulturaktivitet som gir bedre vilkår for mangfold og inkludering i hele landet, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Overskudd fra Norsk Tipping AS blir hvert år fordelt til ulike formål. Det blir blant annet fordelt 64 prosent til idrettsformål og 18 prosent til kulturformål, i tråd med § 10 i pengespilloven, skriver Kulturdepartementet.