Oversiktsbilde - konsert i den kulturelle skolesekken

310 millionar i spelemidlar til Den kulturelle skulesekken

Regjeringa har fordelt spelemidlane til kulturformål for 2022. DKS-ordninga får 310 millionar kroner.

Totalt blir 926,1 millionar kroner fordelte til kulturformål for 2022, skriv Kulturdepartementet i ei pressemelding.

Musti på scenen under Kulturfest Frydenberg i regi av Den kulturelle skulesekken i 2021. Foto: Erik Fosheim Brandsborg/Kulturtanken.

Kulturaktivitet betrar vilkår for mangfald og inkludering

-Tilskot av spelemidlane som går til kulturfrivilligheit og andre kulturformål er høgare enn nokon gong. Dette bidreg til endå meir kulturaktivitet som gir betre vilkår for mangfald og inkludering i heile landet, seier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Overskot frå Norsk Tipping AS blir kvart år fordelt til ulike formål. Det blir mellom anna fordelt 64 prosent til idrettsformål og 18 prosent til kulturformål, i tråd med § 10 i pengespellova, skriv Kulturdepartementet.