Hvit statue med sort ansiktsmaske foran en oransj vegg

Åpner for utbetaling av fullt honorar til DKS-utøvere dersom hele eller deler av en turné må avlyses på grunn av korona og smittevernregler

Vilkårene for avlysninger som følge av korona justeres.

Illustrasjonsbilde: Cottonbro/Pexels

DKS er et viktig arbeidsmarked for mange kunstnere som har stått i en krevende og uforutsigbar situasjon i snart to år. En sikkerhet for utbetaling av honorar vil bidra til større forutsigbarhet og trygghet for de som formidler kunst og kultur til barn og unge, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Kulturtanken er ikke part i avtalene mellom utøvere og fylkeskommuner og kommuner, men som etat legger vi premisser for bruken av de statlige tilskuddsmidlene til ordningen. En sikkerhet for utbetaling av honorar vil bidra til større forutsigbarhet og trygghet for de som formidler kunst og kultur til barn og unge.

Omikron har endret rammevilkårene i DKS-ordningen ved at den nye virusvarianten smitter flere, også selv om man er fullvaksinert, selv om sykdomsforløpet ser ut til å være mindre alvorlig enn deltavarianten. 

En sikkerhet for utbetaling av honorar vil bidra til større forutsigbarhet og trygghet for de som formidler kunst og kultur til barn og unge.

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

Med dette som utgangspunkt må vi forberede oss på økt sykdomsfravær blant utøvere, lærere og elever en god stund fremover.

Behovet for en justering av vilkårene for avlysninger som følge av korona var tema på et møte Kulturtanken nylig hadde med Kunstnernettverkets DKS-utvalg, og saken har også vært gjenstand for drøftinger med fylkeskommuner og kommuner.

Med den nye omikronvarianten er risikoen for å bli smittet på oppdrag for DKS vesentlig større, selv om smittevernregler overholdes. Dette skaper en enda mer uforutsigbar situasjon, og det fremstår som urimelig at det er utøverne som skal bære risikoen.

Kulturtanken legger derfor til rette for å dekke fullt honorar og gir følgende nye føring for fylkeskommuner og kommuners bruk av de statlige midlene til DKS-ordningen:

Dersom hele eller deler av en turné i DKS må avlyses fordi en eller flere utøvere må i smittekarantene eller isolasjon som følge av egen eller andres sykdom og som konsekvens av smittevernregler, skal fullt honorar utbetales i henhold til avtale.

Dette betyr at frilansere med enkeltpersonsforetak som inngår kontrakt etter rammeavtalen får utbetalt fullt honorar ved avlysninger som følge av korona. Praksisen gjelder tilbakevirkende fra 1.1.2022 og inntil videre. Vi følger utviklingen i pandemien tett og vil gjøre en ny vurdering før 1. mai i år. Den nye føringen kommer i tillegg til praksisen som er etablert i fylkeskommuner og kommuner om avlysninger som følge av pandemien (se faktaboks).  

Dette er en justering som er ønsket fra både kunstnerorganisasjoner, fylkeskommuner og kommuner, og jeg er glad for at vi gjennom DKS-ordningen kan bidra til mer forutsigbarhet i en krevende tid for alle utøverne som har sitt virke i DKS, sier Kulturtankens direktør Øystein Strand.

Fakta om eksisterende vilkår

I henhold til rammeavtalen for utøvere i DKS som er forhandlet frem mellom KS og Creo, får alle fakturerende kunstnere som utfører arbeid i DKS et minstehonorar på 5151 kroner per dag.
Møter, forarbeid og preproduksjon honoreres med 716 kroner per time.
I tillegg definerer rammeavtalen honoreringsvilkår for reisedager, reisekostnader og direkte produksjonskostnader. 
Oppdragstakers påløpte utgifter dekkes. Begge parter har en generell tapsbegrensningsplikt.  
Ved avlysninger som følge av forbud mot, eller anbefalinger om avlysninger av, kulturelle arrangementer, skal den avlysende part umiddelbart varsle den annen part.  

Dagens praksis under pandemien i fylkeskommuner og kommuner:

Dersom lokale eller nasjonale myndigheter nedlegger forbud mot gjennomføring av kulturelle arrangementer, og den avtalte turneen derfor må avlyses, har oppdragstakers rett til følgende:  

  • 25% av avtalte honorar ved avlysning mindre enn 3 måneder før første formidlingsdag  
  • 50% av avtalt honorar ved avlysning mindre enn 2 måneder før første formidlingsdag  
  • 100% av avtalt honorar ved avlysning mindre enn 1 måned før første formidlingsdag