Hjerte med Ukrainas farger omgitt av ikoner for kunst og kultur.

Samler initiativ for å inkludere barn og unge fra Ukraina i kunst- og kulturaktiviteter

Hvordan kan kultursektoren bidra?

Tirsdag 22. mars arrangerte Kulturtanken, Norsk Kulturforum, Norsk kulturskoleråd, UKM Norge og Ungdom og fritid et åpent webinar om hvordan kultursektoren kan bidra til integreringen av barn og unge som kommer fra Ukraina.

Vi vet at kunst og kultur er kraftfulle verktøy til dialog, inkludering og bearbeiding av traumer. Kulturlivet i kommunene mobiliserer nå for å ta imot ukrainske barn og unge.

Du kan se webinaret i opptak i videovinduet under.

En idèdugnad

Målet med webinaret var å dele erfaringer, ideer og tiltak slik at de blir tilgjengelig for flest mulig. Mange tilhørere på webinaret delte informasjon fra egne organisasjoner som vi har samlet her. Vi oppfordrer flere til å sende informasjon om egnede prosjekter til monica.larsson@noku.no. Listen vil oppdateres fortløpende:

Erasmus+: Aktiv Ungdom

Erasmus+: Aktiv Ungdom ønsker å gi prosjektmidler til ungdomsprosjekter (i Norge eller annet land i Europa) som kan bidra til å takle konsekvensene av krigen i Ukraina.

Ikke bare er det Frivillighetens år - det er også Europeisk ungdomsår! Hos Aktiv Ungdom kan man søke om støtte til aktiviteter for ungdommer.

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen har utviklet to undervisningsressurser i kunst og håndverk og musikk, som vi håper kan inspirere til å ta i bruk Ukrainsk kunst og musikk i undervisningssammenheng. Kan tilrettelegges for barnehage og skole/kulturskole.

Norges Musikkorps Forbund

NMF har utviklet tilbudet FeriePULSE, her legger vi til rette for at barn med og uten korpsbakgrunn får anledning til å møtes i musikken.

Andre nyttige lenker fra Norges Musikkorps Forbund:

Norsk kulturskoleråd

Kortfilmen «Oppdag kulturskolen» er ute med ukrainsk tekst. Norsk kulturskoleråd har fått dette gjort for at kommunene enklere kan gjøre sine kulturskoletilbud forståelig og attraktive for alle ukrainere som nå søker nødhavn i landet vårt.

Norsk Forening for Danseterapi og Kreative kroppsuttrykk

NODAK har mye erfaring med å fokusere på ressursene hvert enkelt menneske har og som kan hentes frem via dans og bevegelse.

Fargespill

Har lang erfaring med inkluderingsarbeid. Her kan du finne mer info om Fargespill og Fargespill-metoden.