Nye kriterier for direktekommuner

Nye kriterier for direktekommuner

Det er utarbeidet nye kriterier for direktekommuner i Den kulturelle skolesekken (DKS).

Direktekommune brukes som betegnelse på kommuner har hele ansvaret for administrasjon og programmering av DKS-tilbudet for elever i grunnskolen og eventuelt barnehagebarn. Det er i dag 11 direktekommuner i DKS.

Etter de nye kriteriene må kommuner som ønsker å være direktekommune søke om dette.  Dette gjelder også eksisterende direktekommuner.

Les de nye kriteriene her (pdf)

Søknadsfrist
Frist er 1. oktober 2022.

Søknadsbehandling
Kulturtanken skal behandle søknader etter kriterier fastsatt av Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Beregning av tilskudd
Tilskuddet til direktekommunene vil bli beregnet av Kulturtanken utfra gjennomsnittlig kronebeløp per elev i den nasjonale fordelingen av spillemidler til DKS, pluss et tillegg for utvikling på 12 prosent.

Søknad
Søknad sendes til postmottak@kulturtanken.no

Omslagsark som skal benyttes ved innsending av søknad (pdf)