Mer midler til Den kulturelle skolesekken

Mer midler til Den kulturelle skolesekken

Regjeringen foreslår å fordele 330 millioner kroner til DKS-ordningen.

Fra "Hått, sa'ru?" på Marked for Musikk 2022. Foto: Erik Brandsborg/Kulturtanken

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Den kulturelle skolesekken (DKS) med 20 millioner kroner.

– Den kulturelle skolesekken er en unik ordning som gir alle barn og unge lik tilgang til å oppleve kunst og kultur av høy kvalitet helt gratis. Det er en uvurderlig demokratisk og utjevnende ordning, seier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Les hele pressemeldingen fra Kultur- og likestillingsdepartementet her.

Et skritt i riktig retning

– I dialogen vår med kommuner og fylkeskommuner har vi fått tydelige tilbakemeldinger på at økte kostnader medfører behov for økte rammer for DKS. En økning på 20 millioner er et skritt i riktig retning, sier Kulturtankens direktør Øystein Strand.

DKS er et samarbeid mellom kultursektor og utdanningssektor på statlig, fylkeskommunalt og kommunalt nivå. Kulturtanken fordeler spillemidlene til fylkeskommuner og kommuner som har ansvar for ordningen lokalt og regionalt.   

Spillemidlene i 2022 var på 310 millioner kroner.