Jenter foran Pc jobber med 3d-modellering

Tester ny kunstlab i Kristiansund

Nybrotsarbeid i skjæringspunktet kunst/teknologi.

Mathea Sjølstad-Hellem og Luna Kirkenes Slettem jobber med sine modeller. Foto: Møre og Romsdal fylkeskommune.

I Kristiansund samarbeider Møre og Romsdal fylkeskommune, Kristiansund kommune og Kulturtanken om å etablere en splitter ny kunstlab.

Portrett av Hanne Grøtt Ulla
Hanne Grøtt Ulla er i gang med ADA - prosjektet i Kristiansund.

Kunstlaben, som har fått navnet ADA, skal bli en arena hvor kunstnere og kulturaktører skal få utvikle og teste prosjekter i samspill med teknologi, gjerne sammen med skoleelever.

– Prosjektstaben for den nye kunstlaben er på plass, og er i gang med tester og forsøk i god laboratorium-ånd, forteller prosjektmedarbeider Hanne Ulla i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Bakgården ungdomshus fikk nylig ungdommer en forsmak på hvordan møtet mellom kunst og teknologi kan foregå. Kunstnerne Karl Edvin Endresen og Sahak Sahakian inspirerte dem og delte kunnskap om digital 3D-modellering. Selv om dette prosjektet ikke er et offisielt kunstlab-prosjekt ble det et fint eksempel på engasjerte elever og kunstnere i samspill, med teknologi som bakteppe.

Bilde av en mengde barnesko
Bilde av skjerm med 3D-modelering.
To datamaskiner klare for bruk.
Bilde av to jenter som jobber med 3d-modellering.
Logo for ADA

Skal forebygge utenforskap

– Å være med på å etablere et nytt tilbud og arbeidsrom for kunstnere, hvor de kan få eksperimentere med prosjekter i tett dialog med teknologikompetanse, er helt rått! Spesielt når det i tillegg er et prosjekt som utvikles i dialog med byen, infrastrukturen her og de unge. Det er veldig spennende, sier Mattis Himo, rådgiver for ung kunst i Kristiansund kommune.

Etableringen av ADA er en del av et større innovasjonsprosjekt med fokus på å skape varierte opplæringsarenaer for skoleelever, i tillegg til å legge til rette for nyproduksjon.

Portrett av Elin Kanck Lorentzen
Elin Kanck Lorentzen, prosjektleder for ADA - prosjektet.

– Gjennom å slå sammen krefter i form av engasjement, samfunnsoppdrag, penger og arbeidskapasitet, lager vi nå et tilbud som vil bidra til å forebygge utenforskap og frafall fra skole og fritidsaktiviteter – og som kan skape nye utdanningstilbud og arbeidsplasser innen kulturell og kreativ næring. 

Det sier Elin Kanck Lorentzen, prosjektleder for ADA og rådgiver ved kulturavdelingen i Møre og Romsdal fylkeskommune.

I tillegg til å være arena for utvikling og produksjon, skal kunstlaben også være et tilbud som fremmer samarbeid mellom aktører innen forskning, utdanning og innovasjon i grensesjiktet mellom kunst, kultur og teknologi.

ADA har lånt sitt navn fra Augusta Ada Byron King (1815-1852), grevinne av Lovelace. Hun skrev verdens første algoritme i 1843, og regnes som en datapionér.

I 2022 ble prosjektet tildelt 1,5 millioner i innovasjonsmidler for opprettelsen av Kunstlaben i Kristiansund.

Mer info om kunstlabens aktiviteter og utlysninger kommer høsten 2023. 

Les mer om digitalte innovasjonsmidler:

Elever med VR-briller

Innovasjonsmidler til kunstlab, digitalt kulturhus og satsing på digital bærekraft

Møre og Romsdal/Kristiansund, DKS Agder/Cultiva og Gaia Vesterålen/Nordland får midler for å utvikle nyskapende kunst- og kulturopplevelser for barn og unge. Samtidig etableres ressurssentrene som et nasjonalt nettverk.