Skip to main content
Portrett av Anette Therese Pedersen
Anette Therese Pettersen
Stipendiat

Jobber med: Forskningsprosjektet Kritisk distanse eller euforisk omfavnelse: En undersøkelse av ungdommers opplevelse av scenekunst i Den kulturelle skolesekken (DKS), gjennom affektiv og performativ kritikk (arbeidstittel) tar utgangspunkt i egen praksis og bakgrunn som scenekunstkritiker. Gjennom kritikkverksteder vil prosjektet undersøke hvordan performative og affektive spor fra en forestillingsopplevelse kan komme til uttrykk. Avlegger grad ved Universitetet i Agder.