For utøvarar

Lurer du på noko som gjelder søknadsfrister, programidear, turnéspørsmål eller liknande, finn du meir informasjon og oversikt over kontaktar på Den kulturelle skulesekken si eiga heimeside.

Rammeavtale for Den kulturelle skolesekken
KS og Musikernes fellesorganisasjon har inngått en rammeavtale om vilkår for oppdragstakere i Den kulturelle skolesekken. Rammeavtalen er ikke en tariffavtale. Rammeavtalen ble reforhandlet juni 2019. Les mer.