Inspirasjonsdag for skoleledere

Inspirasjonsdag for skoleledere

Kulturtanken inviterer skoleledere til inspirasjonsdag om
Den kulturelle skolesekken (DKS)!

Forestillingen "Laus" på Markedet for Scenekunst 2023. Foto: Marte Glanville

Ved hjelp av kunstneriske opplevelser, faglig relevante foredragsholdere og ikke minst samtale med andre skoleledere, ønsker vi å gi deg et dytt til å fortsette den gode DKS-jobben på din skole.

Skolen har et ansvar for å legge til rette for at elevene får gode kunst- og kulturopplevelser, og et godt faglig utbytte av DKS-besøket.

På dette seminaret ønsker vi å gi deg inspirasjon til hvordan du som leder kan forankre Den kulturelle skolesekken på din skole. Programmet vil fokusere på hvordan man kan styrke kunst og kulturens plass i opplæringen, sette det i sammenheng med andre læringsaktiviteter og hvordan rydde plass til DKS i skolehverdagen.

Velkommen!

Påmelding kommer snart.