Håndbok for kulturkontakter – DKS Viken

Håndbok for kulturkontakter – DKS Viken

Håndboka er ment som et arbeidsverktøy for kulturkontaktene og gir et innblikk i DKS-ordningen for rektorer og lærere

DKS Viken har utarbeidet en håndbok for kulturkontakter.

LAST DEN NED SOM EN PDF

BLA I DEN: