Foredrag: YouTube – lek, estetikk og dannelse

Foredrag: YouTube – lek, estetikk og dannelse

Med Stine Liv Johansen, lektor ved Aarhus Universitet.

I sitt foredrag gir Stine Liv Johansen, som forsker i barns mediebruk, eksempler på hvordan YouTube fungerer som en del av barns lekekultur – og kanskje som en del av deres dannelse som kritiske og kreative mediebrukere.

Omkring 70% av danske barn i alderen 7-12 år er på YouTube hver dag. Mange foreldre lurer nok på hva som er så fascinerende ved å se andre barn og unge spille spill, sminke seg eller åpne esker med leker. Men YouTube er mer enn tom underholdning, og sett fra barnas eget perspektiv, gir plattformen adgang til å dyrke interesser, til å bli underholdt og til å fordype seg i estetiske uttrykk som voksne kan ha vanskelig med å forstå.

Stine Liv Johansen, f. 1974, er lektor, ph.d. på "Center for Børns Litteratur og Medier" ved Aarhus Universitet. Hun har gjennom snart 20 år forsket på små og større barns bruk av medier i hverdagslivet, og er forfatter av en rekke artikler og bøker om emnet. Johansen er dessuten medlem av det danske Medierådet for Børn og Unge.