Foredrag: Når kulturfeltet møter digitalisering – hva står på spill?

Foredrag: Når kulturfeltet møter digitalisering – hva står på spill?

Med Tonya Nelson, direktør for Museer og samlinger ved University College London (UCL).

Nye digitale teknologier endrer vår kulturbruk, deltagelsesformer og forventninger som publikum. Hva står på spill for kulturinstitusjonene i møte med den digitale kulturens muligheter og utfordringer? Hvordan vil digitaliseringen innvirke på kunst- og kulturformidling til barn og unge?

Tonya Nelson er direktør for Museer og samlinger ved University College London (UCL), og styreleder for The Bomb Factory Art Foundation, en stiftelse som arbeider for å skape synergier mellom nabolagsengasjement, kunstneratelier, offentlige visningssteder og læringsrom. Tonya Nelson deltok i prosessen med å lage en digital strategi for det britiske kulturfeltet og vil dele erfaringer fra dette arbeidet på Kulturtankens lunsjseminar. Hun bidro i arbeidet med rapporten Culture i Digital (2018) som en av flere ledere fra den britiske kultursektoren, på oppdrag fra den britiske regjeringen. Hun vil drøfte eksempler på politiske anbefalinger utarbeidet for å støtte oppom en effektiv bruk av digital teknologi for å nå nye publikumsgrupper og til å formidle kunst og kultur til barn og unge. 

Foredraget holdes på engelsk og organiseres i samarbeid med Munchmuseet.

Formålet med lunsjseminarrekken er å ta opp temaer som påvirker og endrer barn og unges opplevelser av kunst og kultur. Seminarene innledes av fremstående forskere og kunstnere på feltet.