Etikkseminar: Vær varsom, utøver!

Etikkseminar: Vær varsom, utøver!

Se halvdagsseminaret i opptak.

Hver dag er hundrevis av utøvere - musikere, forfattere, formidlere og kunstnere av alle slag,  ute på besøk i skoler og klasserom landet rundt. Hvilke potensielle etiske problemstillinger kan utøverne komme opp i når de møter elevene?


Etikkseminaret "Vær varsom, utøver"
Tid: Onsdag 5. september 2018
Hvor: Kulturtanken, Gullhaug Torg 2, Nydalen
Samarbeidspartnere: Østfold kulturutvikling og Scenekunstbruket

Kulturtanken arrangerer en seminarrekke med etiske problemstillinger knyttet til Den kulturelle skolesekken. Det første i rekken heter: Vær varsom, utøver!. Vi har snakket med prosjektleder Kristin Stoltz Thomassen om seminaret.

Hvorfor setter Kulturtanken i gang en seminarrekke for etiske problemstillinger knyttet til Den kulturelle skolesekken?

- Fordi vi ser, gang etter gang, at det i skjæringspunktet mellom elever, skole, utøvere og tilskuddsmottakere er etiske utfordringer som den enkelte søker å løse på best mulig måte, men der det gjerne ikke er et overordna blikk eller regelverk å støtte seg til. Ved at vi i fellesskap belyser disse utfordringene og tar samtalen om det, kan vi komme fram til løsninger som kommer alle til gode. Vi i Kulturtanken skal være et ressurssenter for alle med berøring av Den kulturelle skolesekken, og da er det også på sin plass at vi av og til også tar de vanskelige samtalene, om det som kanskje ikke er så lett å ta opp på tomannshånd. At vi løfter det på et mer prinsipielt grunnlag.

Hvem er seminaret aktuelt for?

- Dette første seminaret har tema etiske problemstillinger som utøvere står overfor i møte med elever og skolen. Det betyr ikke at det kun er aktuelt for utøvere, men også tilskuddsmottakere som jo er arbeidsgivere for alle disse utøverne, samt andre organisasjoner eller produksjonsmiljøer som opererer i DKS-universet.

“Vær varsom, utøver” er tittel på første seminar – hvorfor utøveren? Og hvilke tema vil dere belyse?

- Fordi utøveren er førstelinja i utøvelsen av DKS. Det er utøveren som hver dag, hele skoleåret gjennom, er ute i skoler fra nord til sør, og møter elevene på deres hjemmebane, skolen. Det er det viktig å ta på alvor. Hvorfor er det for eksempel slik at alle andre som har et arbeidsforhold i skolen må framvise vandelsattest, mens DKS-utøvere er unntatt dette? Hvorfor kan man ikke ta bilder av elever og dele de i sosiale medier? Hvorfor kan man ikke selge boka eller plata eller hva som helst til elever på skolen?

Hvem har størst ansvar for å ivareta eleven – læreren eller utøveren?

- Helt klart læreren. Men det fratar ikke utøveren for ansvar. Som utøver har man sitt kunstneriske opplegg, men hvordan gjennomføre det på best mulig måte og samtidig ivareta eleven på deres arena? Kan du som utøver for eksempel bruke en tilfeldig elev til å belyse deler av ditt opplegg, uten å vite mer om eleven enn det du ser? Det er spørsmål vi kommer til å belyse i løpet av seminaret.

Tema for debatten er «Hvordan behandler du som utøver sensitive opplysninger som elever deler med deg?» Kan du si noe om (gi eksempler på) hvilke situasjoner som fører til at elever deler sensitiv informasjon med utøvere i Den kulturelle skolesekken?

- Kunst og kultur åpner dører inn til det innerste i oss mennesker. Dette gjelder også det yngste publikummet, som kanskje ennå ikke har de tillærte grenser som vi voksne har. Eksempel: Du er som utøver ute på en skoleturné med påfølgende skrivekurs. Bøkene du er ute med tematiserer vold mot barn. Hva gjør du da med historiene som elevene skriver og som avdekker at de selv bor i et voldelig hjem? Har du som utøver ansvar overfor eleven eller er det skolen, tilskuddsmottaker eller annet hjelpeapparat som står klar for å hjelpe? Dette løses i dag på svært forskjellig måte, fra tilskuddsmottaker til tilskuddsmottaker og fra utøver til utøver. Hva er den beste måten? Er det én beste måte å løse dette på? Det er debatten vi håper å kunne ta.