Foredrag: VR/AR i formidling av kunst til barn og unge

Foredrag: VR/AR i formidling av kunst til barn og unge

Med Kim Baumann Larsen.

Kulturtanken inviterer til en ny seminarrekke og åpne samtaler om bruk av nye teknologier i Den kulturelle skolesekken. Formålet med seminarene er å ta opp utfordrende tema som påvirker og endrer barns og unges opplevelser av kunst og kultur. Seminarene ledes av de fremste forskerne på feltet. Deres bidrag og feltstudier samles og utgis som forskningsrapporter i Kulturtankens publikasjonskanaler og hjemmesider.

Tema i første runde er hvordan vår digitale hverdag påvirker måtene vi ser og sanser kunst og kultur. Hvordan påvirker vår digitale hverdag måtene vi ser og sanser kunstopplevelser? Gjennom smarttelefoner og nettbrett har barn og unge tilegnet seg radikalt nye måter å oppleve verden på. Det digitale utfordrer og endrer måten vi møter og erfarer livet. Der er viktig at vi debatterer problemfeltet gjennom kunnskap og innsikt, derfor inviterer Kulturtanken til seminarer om temaet digital disrupsjon i kunst og kultur.

Først ut om temaet er Kim Baumann Larsen, som denne fredagen legger frem sin rapport "VR/AR i formidling av kunst til barn og unge".

Når: Fredag 20. oktober 2017
Sted: Kulturtanken, Gullhaug torg 2