Avtale om utvikling av ny portal for DKS

Avtale om utvikling av ny portal for DKS

Det har lenge vært behov for forenkling av byråkratiet i ordningen Den kulturelle skolesekken (DKS). Blant annet blir det i rapporten «Utredning av administrativt system for Den kulturelle skolesekken» (Rambøll, 2015) konkludert med at det er et behov for et administrativt system som understøtter prosessene i ordningen. Kulturtanken skal imøtekomme disse utfordringene, og har nå inngått avtale med Netpower Web Solutions AS om utviklingen av en ny portal og nytt fagsystem for DKS.

- Netpower har domenekunnskap, som betyr at de kjenner DKS godt. De har blant annet jobbet med Oslo kommune ved Utdanningsetaten og systemer for DKS i Oslo, og de har erfaring med tilsvarende kunder i offentlig sektor. Netpower har gjennom forhandlingene vist stor kunnskap og forståelse for behovene til DKS. Vi er sikre på at vi gjennom Netpower vil få et svært godt system som vil komme alle aktører knyttet til DKS til gode, sier prosjektleder for portalen i Kulturtanken, Daniel Nørbech.

Mennesker side om side smiler til kamera
Fra v: Stine Vika Karlsen (Netpower), Gørild Silden Brekkhus (Netpower), Mihriban Rai (Kulturtanken), Lin Marie Holvik (Kulturtanken), Morten Hjelle (Netpower), Daniel Nørbech (Kulturtanken), Anders Tollefsen (Kulturtanken) og Lasse Borge (Tiger Consulting)

Målet med en ny portal og nytt fagsystem er å lage en totalløsning for hele Den kulturelle skolesekken. Portalen skal ha en felles løsning for alle produksjoner i DKS uavhengig av kunstuttrykk, og være et nyttig verktøy for turnélegging, produksjonsarbeid, rapportering og evaluering. Portalen skal også være et godt vindu for DKS mot skolene og elevene.

Netpower bla valgt etter en grundig anskaffelsesprosess, blant annet på bakgrunn av en rekke kvalitetskriterier. Disse er basert på vurdering av løsningskvaliteter som krav til arbeidsflater og prosessflyt, rapportering og statistikk, brukeropplevelse, administrative funksjoner og grensesnitt.

- Vi takker Kulturtanken for en ryddig og god anskaffelsesprosess og er både ydmyke og stolte over å ha blitt valgt som leverandør, sier Morten Hjelle, avdelingsleder for web i Netpower.

Hjelle trekker frem forhandlingsprosessen som han mener var særlig god.

- Med fokus på åpen dialog i forhandlingsmøtene opplevde vi tidlig i prosessen å etablere god forståelse for anskaffelsens langsiktige måloppnåelse og hvor skoen trykker i dag. Portal og fagsystemet for DKS er en så omfattende leveranse at uten åpenhet og felles forståelse av at det krever noen runder for virkelig å forstå hverandre, hadde det blitt vanskelig for oss å levere et utfyllende og detaljert tilbud. Netpower ser virkelig fram mot å gå i gang med prosjektet, sier Hjelle.

Les mer om ny portal for DKS her: https://prosjektblogg.dksportalen.no/