Lydinstallasjonen desibel og storskjerm utenfor Buen kulturhus

Rabalder i Mandal

Get ready…., Set.., PANG-PANG! Å heisann, der tjuvstartet vi festivalsommeren. DKS-festivalen Rabalder skal snu Mandal på hodet de neste tre dagene.

Lydinstallasjonen desibel og storskjerm utenfor Buen kulturhus. Foto: Rabalderfestivalen.

Forresten, tut-hyl-skrik er riktigere ord for å beskrive startskuddet da støykunst- og lydinstallasjonen Desibel blåste liv i Mandal og festivalen onsdag morgen. To tonn tunge og ti meter lange høyttalere sørget for at hele sentrum ikke bare hørte festivalen, men kjente den på kroppen. Fanfarene som gjaller gjennom Norges sørligste by er komponert av alle skolene i kommunen.

Denne sesongen er store deler av tilbudet i Den kulturelle skolesekken i Mandal komprimert ned til tre festivaldager. 2200 elever fra de syv skolene i kommunen opplever alt fra musikk, dans og visuell kunst, til film og litteratur. Og alle elevene har selv vært med å lage festivalen gjennom våren .

- Elevene har bidratt med lydopptak til bestillingsverket som fremføres, noen har vært på sangkurs og skal fremføre, de har tegnet, laget ordsky, og noen arrangerer bokbad hvor de skal intervjue forfattere på scenen, sier prosjektleder Louise Tallaksen Pariggi, som jobber ved Buen kulturhus i Mandal og er DKS-ansvarlig i kommunen.

Samtlige elever vil følgelig kjenne på "claim to fame" når deres eget bidrag vises i en eller annen form.

Festivalen "bråstopper" næringslivet i byen

Festivalen foregår primært på Buen kulturhus, og selv om den er dedikert skoleelever er deler av festivalen åpen for skuelystne. Lydinstallasjonen Desibel er vanskelig å unngå, foajeen i kulturhuset huser en kunstutstilling, og utenfor Buen er storskjermer rigget opp for å vise bilder og film til bestillingsverket Mandal 360. Et multimediakunstverk produsert av elevene og  næringslivet i Mandal som takket ja til en "Manequin Challenge".

Mannequin Challenge er en relativt ung trend som dukket opp høsten i 2016, hvor all bevegelse fryses samtidig som kamera beveger seg. Lokalt næringsliv har tatt utfordringen på strak arm, og deres egenproduserte action-frys-videoeer blir en aktiv del av bestillingsverket fra komponist Stein Austrud.

Kvinne spiller kinesisk instrument på scenen i rød kjole
Langreist konsertbesøk. Forestillingen GISP (Kina), besøker Buen kulturhus under Rabalderfestivalen, en forestilling med musikk, dans og sjonglører. Foto: Lars Opstad/Kulturtanken (arkivfoto fra Den Norske Opera og Ballett).

- Den kulturelle skolesekken handler om mer enn å underholde barn, påpeker Tallaksen Pariggi, som håper festivalen utvider horisonten til elevene. Den skal både underholde og utfordre elevene, sier hun.

For kulturhuset er det både viktig og naturlig å åpne dørene for skoleelever.

- Buen ligger midt i Mandal, og vi vil at alle i byen skal bli kjent med alle deler — biblioteket og galleriene. Vi vil at de skal bruke kulturtilbudet, sier prosjektlederen.

Hvorvidt festivalen kan bli en fast modell for DKS-tilbudet vil ikke Tallaksen Pariggi spekulere videre i.

- Etter festivalen skal vi gjøre en grundig evaluering, og ikke minst la skolene vurdere utbyttet for elevene. Men det som har vært mest krevende er logistikken, med elever som skal busses til og fra. Men den oppskriften har vi nå, sier Louise Tallaksen Pariggi.


Festivalen er en del av Den kulturelle skolesekken i Vest-Agder, og er et samarbeid mellom Mandal kommune, Buen kulturhus, Vest-Agder fylkeskommune og Kulturtanken.