Karsten Meinich taler på scenen

En unik arena for film

– Jeg anbefaler alle filmskapere jeg møter å vurdere DKS som visningsarena!

Foto: Tanja Flaaten Steen, Den kulturelle skolesekken i Akershus

Det sier Karsten Meinich, redaktør for filmtidsskriftet Montages og hyret inn som moderator for Arena Film 2019. Her presenteres filmer og filmprosjekter som kan være aktuelle for visning til barn og unge gjennom Den kulturelle skolesekken. Det er i denne sammenheng vi tar en prat med Meinich om status for filmformidling i Norge i dag.

Filmformidleren

Meinich startet opp Montages da han var student på Den norske filmskolen i 2009, og ble introdusert for Den kulturelle skolesekken i 2010 etter at filmtidsskriftets filmfaglige artikler ble plukket opp av Torill Sjømæling i Vestfold fylkeskommune. Meinich og andre fra Montages ble invitert til å være med ut som filmformidlere og samtalepartnere til «ettersnakk» på filmvisninger, og siden da har det blitt mange turer ut med film i DKS, med filmer som Gjenforeningen, Drone, Natt til 17. (der Meinich også var klipper av filmen), Sameblod, Hva vil folk si og Tomboy. Meinich mener det har stor verdi å vise film i Den kulturelle skolesekken, ikke minst fordi elevene får knyttet kinoopplevelsen opp mot en filmfaglig og tematisk forankring gjennom formidleren som deltar. 

– I den norske filmpolitikken og bransjen for øvrig er det mye fokus på filmproduksjon og å legge til rette for det. Men det blir satt altfor lite fokus på filmenes videre liv, foredlingen og formidlingen, samtalene, analysen, kritikken og diskusjonen rundt hva filmene forteller oss og hva de handler om. Det er et enormt forbedringspotensial for hvordan norsk filmbransje kan ta bedre vare på og dyrke frem filmkultur, sier Meinich.

DKS den eneste arenaen i Norge der film har mulighet til å være en kunstopplevelse med en dialogform

Filmkunst og filmkultur

Og det er her Meinich trekker inn mulighetene i Den kulturelle skolesekken.

– DKS er en unik arena, der det legges opp til nettopp en formidling rundt filmvisningene, og mulighet for fordypning, refleksjon og diskusjon rundt filmen. Dette er ikke et fokus hos kinoindustrien, som svært sjelden byr på noe lignende for det vanlige kinopublikummet. Med unntak av filmfestivaler og filmklubber er DKS den eneste arenaen i Norge der film har mulighet til å være en kunstopplevelse med en dialogform, sier Meinich.

I sitt virke som redaktør for Montages er han opptatt av at dialogen rundt film skal bidra til utvikling og forbedring av bransjen og feltet.

– Hvis vi sammen med det unge publikummet i DKS klarer å etablere gode holdninger til filmkultur og tydeliggjøre at film er en viktig kunstform, gjennom å analysere det visuelle språket og filmatiske virkemidler, så utdanner vi både filmpublikummet og videreutvikler bransjen. Man bør ikke bare snakke om tema og budskap, men løfte frem hvordan og hvorfor filmen virker eller ikke virker. Det handler om å ta film på alvor. Jeg mener det er viktig at vi lærer opp og bevisstgjør barn og unge, som er storkonsumenter av film og serier i strømmede formater, til å tenke kritisk om film.

Bilder fra Arena Film 2019
Bilder fra Arena Film 2019
Bilder fra Arena Film 2019
Bilder fra Arena Film 2019
Bilder fra Arena Film 2019
Bilder fra Arena Film 2019
Bilder fra Arena Film 2019
Bilder fra Arena Film 2019
Bilder fra Arena Film 2019
Bilder fra Arena Film 2019
Bilder fra Arena Film 2019
Bilder fra Arena Film 2019

Filmvisninger og filmsnakk

Under årets Arena Film ble det over to dager presentert dokumentarer og fiksjonsfilmer, animasjonsfilmer, lang- og kortfilmer og dataspill på Union Scene i Drammen. Arena Film har de siste to årene blitt en viktig nasjonal visningsarena og møteplass for filmansvarlige i Den kulturelle skolesekken og filmskapere, produsenter og distributører som brenner for å vise film for skolebarn og skoleungdom.

– Arena film er ikke bare viktig fordi det har et spennende og godt innhold, men også fordi det skaper en kollegial møteplass, og ikke minst en form for mikro-offentlighet rundt det gode arbeidet som gjøres i DKS. Kunsten i DKS er jo rar sånn, at den utspiller seg i et nokså lukket rom. Disse møteplassene åpner det rommet - i det minste for den delen av kollegiet som har anledning til å være tilstede, sier Kyrre Bjørkås, fagkoordinator for film i Kulturtanken.

Les mer om film i DKS

Hva er film i DKS og hvordan fungerer det? Hvem følger en film på visning og turné? Hvordan søker man seg til DKS med en film? Disse spørsmålene får du svar på i saken “Vi vil ha flere filmskapere med på laget”

For innmelding av filmforsalg til DKS, se DKS-portalen .

Arena Film 2019 ble arrangert 6. og 7. november på Union Scene i Drammen og er et samarbeid mellom Den kulturelle skolesekken i Buskerud, Den kulturelle skolesekken Østfold, Den kulturelle skolesekken i Oppland, Den kulturelle skolesekken i Akershus, Viken Filmsenter As, Østnorsk filmsenter og Kulturtanken