FILM I DKS

 

Filmen skal være en inspirasjon og en døråpner for alternative måter å oppleve historier på. Gjennom filmen skal elevene få glede av å bruke de ulike sansene til å se verden med nytt blikk og la seg fascinere og inspirere av ulike måter historier kan fortelles på.

Det får de i møte med filmskapere og filmsjangre som dokumentaren, kortfilmen, spillefilmen og novellefilmen. Filmen skal være med å speile deres egne liv, samfunnet vi lever i og filmen skal utfordre oss til å tenke i nye baner.

Video fra DKS-konferansen 2018 - her programdelen om film.
Iram Haq (Kulturtanken), Hisham Zaman (filmskaper), Thomas Bjerke (DKS Oppland)

 

Kontakt:
Harry Guttormsen
Fagansvarlig film
hgu@kulturtanken.no