FILM I DKS

 

Film og levende bilder er en naturlig del av barn og unges hverdag, enten det er på kino eller tv, på nett eller gjennom sosiale medier. Film kan være en døråpner for ulike måter å oppleve historier på. Gjennom film i DKS skal elevene få møte med filmskapere og filmsjangre som dokumentaren, kortfilmen, spillefilmen og animasjonafilm. De skal få se og oppleve filmkunst, og få teoretisk og praktisk innføring i filmproduksjon. Filmen skal være med å speile deres egne liv og samfunnet vi lever i.

Video fra DKS-konferansen 2018 - her programdelen om film.
Iram Haq (Kulturtanken), Hisham Zaman (filmskaper), Thomas Bjerke (DKS Oppland)

 

Kontakt:
Kyrre Bjørkås
kontaktperson film
kbj@kulturtanken.no