Fagfornyelsen og DKS

Fagfornyelsen og DKS

Liv Klakegg Dahlin er førstelektor og studieleder på Institutt for estetiske fag, OsloMet. Hun har ledet arbeidet med fornyelsen av læreplanen i kunst og håndverk.

Mandag 1. april var Dahlin invitert til Kulturtanken for å gi en innføring i fagfornyelsen, med et spesielt blikk på læreplanene i Kunst og håndverk som nå ligger ute til høring. Dahlin presenterte de største endringene og utvalgte punkter som berører Den kulturelle skolesekken (DKS). Hun snakket også med tilskuddsmottakerne i skoleprosjektet da de hadde workshop i mars.

- Vi som har arbeidet med læreplanene har sett for oss at de kommer til å vare til 2034. Jeg gir dere et par sekunder til å la dette synke inn, sa Dahlin.

Avdelingsdirektør i Kunst, kultur og skole, June Breivik, taler

– Fagfornyelsen vil få stor betydning for arbeidet i skolen i årene fremover, også for DKS som skal samspille med læreplanene. Kunnskap om dette arbeidet er viktig, sier avdelingsdirektør i Kunst, kultur og skole, June Breivik.

Den kulturelle skolesekken gir alle skoleelever profesjonelt kunst- og kulturtilbud i skoletiden, ofte på skolen, arenaen hvor fagfornyelsen vil gjelde. Det er derfor viktig at alle som jobber med DKS er godt orientert om fagfornyelsen og engasjerer seg i høringsarbeidet.

- Det er viktig at DKS kommer inn med sin stemme i forhold til arbeidet med fagfornyelsen i skolen, og så er det viktig at det er en åpen prosess. Vi trenger alle de gode hodene som er i landet til å være med å tenke rundt fagfornyelsen i skolen. Jeg vil ha mye dialog og er ute etter å se den samhandlingen som vi kan gjøre, og at vi er aktører som er opptatt av mye av det samme, bare at vi har forskjellige innganger, sier Dahlin.

Også Kulturtanken vil bidra med høringssvar

- Det er viktig å synliggjøre kunstens betydning for skolens mandat. Det er viktig at de ulike aktørene synliggjør den verdien DKS har, og hvordan den både kan samspille med og ha en egenverdi for skolen. Kulturtanken er i gang med å formulere sine høringssvar og oppfordrer alle andre til å gjøre det samme fordi som de sier, en svale gjør ingen sommer. Ved at mange sender inn høringssvar kan DKS få en sterk stemme inn i fagfornyelsen, avslutter June Breivik.

Powerpoint-slide av fagfornyelsen

Viktige datoer:

Innspillsrunde om nye læreplaner på studieforberedende: 24. april 2019.

Frist for innspill på andre skisse til nye læreplaner for programfagene på yrkesfag Vg1: 1. mai.

Høringsfristen for læreplaner for grunnskolen: 18. juni 2019.

Innspill på kompetansemål og innholdet i de nye lærerplanene for studieforberedende: August 2019

I november 2019 kommer en offisiell høring på de endelige læreplanutkastene for videregående opplæring.

udirs nettsider kan du følge arbeidet med fagfornyelsen, lese læreplanene og lese andres høringssvar.