Eventfoto til åpning av ny portal for DKS

Ny DKS-portal

Følg lanseringa av DKS-portalen på strøyming her kl 11-12.

Sjå nye nettsider for Den kulturelle skulesekken, med inngang til DKS-portalen her: www.denkulturelleskolesekken.no

Lansering

Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande og statsskretær for kunnskaps- og integreringsministeren, Julie M. Remen, er blant gjestene som kjem når DKS-portalen blir lansert 2. september i Kulturtankens lokale kl. 11:00-12:00. Også representantar for kunstnarnettverket, fylkeskollegiet og skulen vil vere til stades.

Fakta - Dette er DKS-portalen:

  • ein innmeldingsportal for utøvarar med éin frist i året (1. oktober 2019)
  • eitt felles fagsystem for alle som jobbar med administrasjon av DKS (hausten 2019)
  • ein bank med oversikt over alle produksjonar i DKS (skuleåret 2020/2021)
  • visningsrute for elevar og lærarar om deira DKS-tilbod (skuleåret 2020/2021)