bilde av en liten gutt og en voksen man smile

Lyst til å vite mer om koblingen mellom skolen og Den kulturelle skolesekken?

En ny ressursside for lærere skal bidra til å knytte DKS tettere til skolen. Utdanningsdirektoratet (Udir) og Kulturtanken samarbeider om å informere om ordningen.

Toppbilde: Skjermbilde fra filmen som er tilgjengelig på ressurssiden.

1. september lanserte Kulturtanken en ny ressursside for lærere om Den kulturelle skolesekken. Vi har samlet kortfattet informasjon om ordningen og relevante lenker, samt produsert en film som belyser hva møter med kunst og kultur kan bety – både for elever og for forholdet mellom elever og lærere.

portrett bilde av Øystein Strand
Øystein Strand. Foto: Kulturtanken

–Vi håper ressurssiden gjør det enklere å finne informasjon om Den kulturelle skolesekken og at den synliggjør hvordan ordningen kan bidra inn i skolehverdagen, sier Kulturtankens direktør, Øystein Strand.

Samarbeid med Udir

Utdanningsdirektoratet fikk i år i oppdrag å «utvikle informasjon om kulturskolen og Den kulturelle skolesekken (DKS)». I beskrivelsen av oppdraget står det at Udir i samarbeid med Kulturtanken skal sørge for at relevansen av tilbudene i DKS i forhold til læreplanene formidles i skolesektoren.

Vi håper dette bidrar til at informasjonen når bredere ut og på den måten styrker samspillet  mellom skolesektor og kultursektor om Den kulturelle skolesekken.

— Øystein Strand, Kulturtankens direktør

Direktoratet har nå utarbeidet en helt ny ressursside for skoleledere – som lenkes opp mot Kulturtankens nye ressursside for lærere.

– Siden Kulturtanken arbeider etter et mandat fastsatt av Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet i fellesskap, er det gledelig at vi nå har samarbeidet om å informere om ordningen. Vi håper dette bidrar til at informasjonen når bredere ut og på den måten styrker samspillet  mellom skolesektor og kultursektor om Den kulturelle skolesekken, sier Strand.

Her finner du den nye ressurssiden

Fakta:

  • Kulturtanken har det nasjonale ansvaret for Den kulturelle skolesekken (DKS), som er kjernen i regjeringens politikk for kulturformidling til barn og unge.
  • Gjennom DKS-ordningen skal Kulturtanken sikre at barn og unge får oppleve profesjonell kunst og kultur i skolen.
  • Den kulturelle skolesekken kan bidra som en ressurs for å nå skolens målsettinger – både innenfor den overordnede delen av lærerplanen og i kompetansemål for de enkelte fag.
  • I 2019 gikk det 823 245 elever i den norske skole. Hver elev fikk gjennomsnittlig 3,1 kunst- og kulturmøter gjennom Den kulturelle skolesekken. Ordningen besøkte alle landets skoler. Til sammen hadde DKS-forestillinger over 2,5 millioner deltakere. Tallene er hentet fra DKS Årsrapport 2019.

Mer informasjon om Kulturtanken og Den kulturelle skolesekken finner du her

Toppbilde: Skjermbilde fra filmen som er tilgjengelig på ressurssiden.