To jenter sitter i en sofa og ser på en skjerm.

Stadig flere søker inkluderingsmidler

Tilskuddsordningen Inkludering i kulturliv mottok nok en gang rekordmange søkere. I år kom det inn søknader for over 55 millioner kroner.

Illustrasjonsbilde

Tilskuddsordningen «Inkludering i kulturliv» skal sikre at flere barn og unge får mulighet til å delta i organiserte kulturaktiviteter.

Det er fjerde gang tilskuddsordningen deler ut midler for å bidra til et mer inkluderende kulturliv.  Ordningen er en del av regjeringens arbeid med å gi flere barn og unge økt tilgang til fritidsaktiviteter i det frivillige kulturlivet. Kulturdepartementet har gitt Kulturtanken i oppdrag å forvalte ordningen.

Ordningen har i år en ramme på 13 millioner kroner. Da fristen gikk ut 15. mai, hadde det kommet inn 245 søkere, som til sammen søkte om 55,17 millioner kroner.

I 2023 søkte 185 frivillige organisasjoner om støtte for til sammen rundt 38 millioner kroner.

Matias Hilmar Iversen - portrett
Kulturtankens direktør Matias Hilmar Iversen.

– Det er positivt at så mange søker tilskuddsordningen. Det viser at det er et stort behov og engasjement for å skape kulturelle møteplasser for barn og unge, sier Kulturtankens direktør Matias Hilmar Iversen.

Nytt av i år er at det var mulig å søke om midler til flerårige prosjekter.

– Dette er en viktig endring å få på plass. Det gir mulighet for mer stabile og langvarige prosjekter, samt mer fleksibilitet, sier Iversen.

Saksbehandlingen forventes å være ferdig medio juni.

Kulturtanken vurderer søknadene administrativt og alle kvalifiserte søknader blir faglig vurdert.

Fakta om tilskuddsordningen

Tilskuddsordningen Inkludering i kulturliv ble lansert høsten 2020 for å sikre at flere barn og unge får mulighet til å delta i organiserte kulturaktiviteter.

I 2023 fikk 75 prosjekter til sammen 13 millioner kroner i støtte.

Ordningen er en del av regjeringens arbeid med å gi flere barn og unge økt tilgang til fritidsaktiviteter i det frivillige kulturlivet. Kultur- og likestillingsdepartementet har gitt Kulturtanken i oppdrag å forvalte ordningen.

Info om tilskuddsordningen

Barn tegner med kritt på asfalten.

Tilskuddsordninger

Les om og søk på tilskuddsordningene for barne- og ungdomskultur som administreres av Kulturtanken.