Skip to main content

Prosjekt DKS-skole

Rektor Hanne Lorentzen (t.v.) med kulturkontakt Bente Lodgaard.

Rektors betydning for DKS

Det var ikke alltid enkelt å være kulturkontakt på Kalnes videregående. Men så fikk skolen en ny rektor.

To små gutter hvisker under forestilling

DKS + skole = sant!

Hvordan sikrer man en enda bedre forankring av Den kulturelle skolesekken i skolen, i tillegg til et sterkere samspill mellom DKS-tilbudet og skolens læreplaner? Utviklingsprosjektet DKS-skole er allerede godt i gang med å se nærmere på dette, og nylig delte DKS Nordland, DKS Møre og Romsdal og DKS Lørenskog sine erfaringer på en fellessamling.

Liten jente holder redskap og smiler

La oss lytte til barn og unge!

Hvordan får man mest mulig ut av meningene til elevene om arrangementer i Den kulturelle skolesekken? Dette kommer det snart en løsning på! – Målet er at pilotprosjektet skal munne ut i et verktøy som får en nasjonal verdi fra våren 2020, sier Bente Aasheim, prosjektleder for elevmedvirkning i Kulturtanken.

Kjersti Østnes Eggum, koordinator i DKS Lørenskog med fortellerkunstner Marianne Sundal

Pilotprosjekt om elevmedvirkning

Er det mulig å ha elever som medprodusenter? DKS Lørenskog, fortellerkunstner Marianne Sundal og musiker Viktor Bomstad har testet det.

Førstelektor Liv Klakegg Dahlin taler under fagfornyelsen av DKS

Fagfornyinga og DKS

Liv Klakegg Dahlin er førstelektor og studieleiar på Institutt for estetiske fag, Oslomet. Ho har leidd arbeidet med fornyinga av læreplanen i kunst og handverk.

Designplakat til konferansedager for Ung Kultur i Møre og Romsdal

Kunst og kreativitet i fremtidens skole

Mer kunst og kultur inn i skolen! Flere timer til praktiske og kreative fag! Bedre forankring av Den kulturelle skolesekken i skolen! Det var budskap som gikk igjen da Møre og Romsdal fylkeskommune inviterte skole- og kultursektor i fylkets kommuner til dialogkonferanse i januar.