Ressurser

Ressurser

Her finner du en oversikt over institusjoner, produsenter og miljøer som kan være nyttig å kontakte, dersom du er på jakt etter samarbeidspartnere, utøvere eller andre med kunnskap om samisk kunst og kultur.

Ressursene er sortert etter de seks kunst- og kulturuttrykkene i DKS. I tillegg er det en egen seksjon om relevante festivaler.