Back to All Events

Marked for musikk


  • Kulturhuset Bølgen Larvik (map)

Marked for Musikk (MFM) er en nasjonal visningsarena for konserter rettet mot barn og unge, hvor arrangører fra kulturhus, festivaler, biblioteker og Den kulturelle skolesekken i løpet av tre effektive dager, kan se, evaluere og finne konserter tilpasset sine unge publikummere. Marked for Musikk er også en betydningsfull kompetanse- og nettverksarena for alle som jobber med musikkformidling til denne målgruppa.

Les mer her http://www.markedformusikk.no/

Later Event: October 25
Kulturrikets tilstand 2017