Barnehagebarn tegner. Arrangementsbilde til Kulturbarn-konferansen. Dato, tidspunkt og logoer.

Kulturbarn-konferansen

Her finner du programmet til videokonferansen, som fant sted 11. november 2020 kl. 10.00–15.00.

10.00: Åpning.
Velkommen ved dagens konferansier Bente Aster.  

Del 1: Erfaringsrommet

I erfaringsrommet deler de seks Kulturbarn-kommunene ny kunnskap og kulturelle kompetanse fra lokalt samarbeid om kunst og kultur for de yngste barna.

10.15: Røros kommune, Målselv kommune, Kristiansand kommune. Mulighet for å stille spørsmål til prosjektlederne i etterkant.

10.35: Kort pause 

10.40: Øygarden kommune, Fredrikstad kommune, Sunnfjord kommune. Mulighet for å stille spørsmål til prosjektlederne i etterkant.

11.00: Dialog om samarbeidet til barnas beste.

 • Sonya Dahle, kulturskolelærer i dans, Fredrikstad kulturskole.  
 • Birgitte Haukø, barnehagelærer fra Leie Barnehage, Fredrikstad kommune.  
 • Annette Brandanger, danser, pedagog og koreograf.  

11.30: Lunsj

Del 2: Inspirasjonsrommet

I inspirasjonsrommet får du motivasjon så flere voksne har fokus på kunst, kultur og kreativitet med og for de yngste.

12.15: Voksne som døråpnere i arbeidet med kunst, kultur og kreativitet i barnehage og skole. Det avgjørende «vi» for økt musisering i barnehagen.

 • Med Kirsten Halle, førstelektor ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for barnehagelærerutdanning, Universitetet i Stavanger.
  Mulighet for å stille spørsmål i etterkant.

12.45: Dansekunst for de yngste publikummerne – å skape kroppslig forankrede estetiske erfaringer. 

 • Venke Marie Sortland og Sigrid Kopperdal, begge dansere i Landing.
  Mulighet for å stille spørsmål i etterkant.

13.15: Actionpainting og kunstpedagogisk arbeid i barnehage og kulturskole.

 • Med Ingrid Skarprud, forsker, barnehagelærer og visuell kunstner.
  Mulighet for å stille spørsmål i etterkant.   

13.45: Kort pause 

Del 3: Mulighetsrommet

I mulighetsrommet ser vi fremover og på muligheten for å kunne påvirke en god kulturpolitikk for alle barn.

14.00: Debatt: I påvente av NY kulturmelding. Hvem tar ansvaret for at kunst og kultur er tilgjengelig for alle barn 0–8 år? På nasjonalt, regionalt og lokalt nivå.

 • Moderator: Guro Kleveland, redaktør i Ballade.
 • I panelet: Kirsten Halle, førstelektor ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for barnehagelærerutdanning, Universitetet i Stavanger. Trude Skarvatun, rektor Sunnfjord Kulturskule og prosjektleder for Kulturbarn-kommunen Sunnfjord.  

14.35: Mulighet for å stille spørsmål etter debatten. 

14.45: Hva nå Kulturbarn? Hvor går veiene videre? Felles avslutning fra styringsgruppa.

 • Morten Christiansen, direktør Norsk kulturskoleråd
 • Ann Karin Orset, senterleder, Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen, Nord Universitet
 • June M. Breivik, avdelingsdirektør, Kulturtanken.

15.00: Slutt