Sal som lyses opp av mobilene publikum holder opp i været.

Nettverksmøte DKS

Onsdag 14. oktober avholdes nettverksmøte for alle landets DKS-administrasjoner, inkludert direktekommunene.

Møtet foregår som videokonferanse via Zoom og er kun åpent for inviterte.

 Program

  • 11:30: Velkommen!
    Øystein Strand og Matias Hilmar Iversen fra Kulturtanken ønsker velkommen
  • 11:45: DKS i koronaens tid.
    Smittevern, digitale løsninger og koronatilpassing av produksjoner. Innspill og dialog.
  • 13:30: Orientering om portalen og forslagsprosess høsten 2020.
    Erfaringer med innmelding av forslag fra utøvere, turnélegging og kommunikasjon med skolene. Kvalitetssikring av innholdet.