Tre barn sitter på et skateboard.

Inkludering i kulturlivet: Dialogseminar om tilskuddsordningen

Vi inviterer til dialogseminar for å informere om tilskuddsordningen «Inkludering i kulturlivet» og for å dele kunnskap om søknadsprosessen.

Illustrasjonsbilde. Foto: Maskot/Scanpix

NB! PÅMELDING - påmeldingsskjemaet finner du her

Program

 • Velkommen  
  Kulturdepartementet om ordningen og om inkludering i kulturlivet 
  Kulturtanken om vårt arbeid med barn og unges deltakelse 
  Kulturtankens ungdomsråd om sitt arbeid med tilskuddsordningen 
 • Om søknadsrunden i 2020 og tildelinger 
 • Presentasjon av tre prosjekter som fikk tildelt midler i forrige runde 
  4H Finnmark  
  Unge Funksjonshemmede  
  Hålogaland Amatørteaterselskap 
 • Spørsmål og avslutning