Elever eksperimenterer med VR-briller

Fagdag for digital kunst i DKS

Kulturtanken inviterer til en digital fagdag og innspillseminar for DKS.

Den nye Stortingsmeldingen om barne- og ungdomskultur peker på en satsing på digitale produksjoner, også i DKS. Kulturtanken inviterer derfor til en digital fagdag og innspillseminar for DKS, med innspill og dialog om hvordan vi sammen kan sikre gode kunstneriske og formidlingsmessige kvaliteter i alle ledd for slike produksjoner. Målet er å finne ut mer om hvilken kompetanse og ressursbehov som finns i feltet og hvordan Kulturtanken kan bidra i dette arbeidet.

Deltakere: Representanter for DKS fra hvert av de 11 fylkene, fra de 12 direktekommunene samt fra utvalgte samarbeidspartnere Kulturtanken har jobbet sammen med i digitale utviklingsprosjekter. Arrangementet er kun for inviterte.

Program

09:00 – 9:15 Velkommen!

 • Direktør i Kulturtanken Øystein Vidar Strand
 • Avdelingsdirektør i Forskning og utvikling i Kulturtanken Ståle Stenslie
 • Leder av Kunstlab Kim Baumann Larsen 

09:15 – 10:25 Erfaring fra digital kunst og kulturformidling i DKS

 • Erfaringer fra utviklingsworkshop for digital kunstproduksjon ved Møre og Romsdal fylkeskommune ved Elin Kanck Lorentzen 
 • Erfaring fra digital kunst og kulturformidling i Trøndelag DKS, ved Marit Bakken 
 • Erfaringer fra dataspillpilot i DKS ved Paolo Haaland Scarbocci fra Universitetet i Stavanger og Elin Hetland fra DKS Rogaland 
 • Digitalt teater ved teatersjef Arne Nøst, Riksteatret 
 • Digitale kulturarvopplevelser og utlysning av oppdrag ved avdelingsdirektør Per Olav Torgnesskar, MiA Grinimuseet 
 • DKS-produksjonen “De siste stedene på jorda” ved fagkonsulent Anders Bache, Roald Amundsens hjem  
 • FoNT-prosjektet ( Formidling og ny teknologi) har levert sluttrapport, den presenteres av seniorrådgiver Charlotte Blanche Myrvold 
 • Digitale muligheter sett fra de fagansvarlige sitt perspektiv, Bente Aster, fagansvarlig kulturarv i Kulturtanken

10:30 - 11.15 Innspillsrunde fra fylkeskommuner og direktekommuner

11:15 – 11:25 Pause

11:25 – 12:10 Diskusjon moderert av Charlotte Blanche Myrvold og Matias Hilmar Iversen 

12:10 – 12.15 Oppsummering og tanker om veien videre ved Ståle Stenslie