Fagdag for scenekunst i DKS

Fagdag for scenekunst i DKS

Kulturtanken inviterte til digital fagdag og nettverksmøte om scenekunst i DKS fredag 3. september 2021.

Representanter fra DKS-forvaltningen, scenekunstinstitusjonene, utøvere, kunstnerorganisasjoner og andre som er interessert i spørsmål rundt samarbeid, forvaltning og programmering av scenekunst i DKS var velkomne til å delta.

Opptak

Program

10:00 Om DKS-forvaltningen

Tall og statistikk fra scenekunstfeltet i DKS, ved fagansvarlig for scenekunst Ragnhild Tronstad (Kulturtanken).
Erfaringer fra året som gikk, 
ved DKS-koordinator Petter Dillevig (DKS Bærum).
Prosjektet "Meir nynorsk i DKS", ved seniorrådgiver Øyvind Sunde Høstaker (DKS Vestland) .
Om honorar- og vederlagspraksis til opphavere i DKS,
Innlegg ved regissør Anne Mali Sæther (Animalske produksjoner) og koreograf Gunhild Bjørnsgaard (Company B. Valiente), etterfulgt av en samtale mellom direktør Øystein Strand (Kulturtanken), seksjonsleder Cathrine Haakonsen (DKS Viken) og daglig leder Ådne Sekkelsten (Norsk Scenekunstbruk).

Diskusjon.

11:45 Lunsjpause
12:30 Kunstnersamtale ved Scenekunstbruket

De Naive og Princessilicious i samtale med faglig rådgiver Hege Pålsrud (Norsk Scenekunstbruk).

13:30 Samarbeid mellom DKS, institusjoner og det frie feltet

«At scenekunstinstitusjonane og det frie feltet samarbeider meir, vil kunne stimulere til fornying og nyproduksjon i DKS. Å styrkje samhandlinga og dialogen mellom institusjonsteatera, det frie feltet og forvaltninga av DKS, for eksempel ved å invitere til innspel, fagsamtalar og felles deltaking på ulike visningsarenaer, vil kunne bidra til å styrkje arbeidet med å sikre eit nyskapande tilbod av scenekunst i DKS».

Med utgangspunkt i denne formuleringen fra Barne- og ungdomskulturmeldingen, spør vi: Hva slags former kan slike samarbeid ta, og hva gjøres det ute allerede? Hvilke muligheter finnes, og hvor ligger utfordringene?
Innlegg ved kunstnerisk leder scenekunst for barn og unge Vera Krohn Svaleng (Teatret vårt), produksjonsleder Geir-Ove Andersen (Figurteatret i Nordland) og teatersjef Kari Ramnefjell (Unge Viken). 
Innspill fra skuespiller Jonas Andersen Sandvik (Madam Pysj/Teater Krutt).

Diskusjon.

14:15 Tilrettelagte forestillinger

Presentasjoner ved ansvarlig for tilrettelagt Kim J. Stidahl (DKS Viken), teatersjef Mira Zuckermann (Teater Manu) og kommunikasjonssjef Anika Mackenroth (Hålogaland teater).

Diskusjon.

15:30 Slutt