Hvordan gjør NRK Super målgruppearbeid?

Hvordan gjør NRK Super målgruppearbeid?

Kulturtanken inviterer til en presentasjon og samtale med NRK Super om deres arbeid med målgruppeforståelse.

NRK Super er beskrevet som et godt eksempel på hvordan en aktør bør nærme seg og forstå sin egen målgruppe. På Kulturtankens årskonferanse hadde programredaktør Hildri Gulliksen en presentasjon og var i dialog med sine skandinaviske kolleger om temaet.

Vi fikk vi gode tilbakemeldinger på denne programposten, og det har vært ønske fra DKS-nettverket om å få mer kunnskap om hvordan NRK Super arbeider med medvirkning i sine program.

Derfor inviterer vi nå til en samtale med Hildri og enkelte av hennes prosjektmedarbeidere om målgruppearbeid. Dere vil få muligheten til å høre mer fra Gulliksen om strategier og visjoner, og en presentasjon av hvordan det jobbes med barn og unges medvirkning i utvikling av konsepter og programmer for barn og unge.

Medvirkning og målgrupperelevans er viktige tema i den nye Barne- og ungdomskulturmeldingen.

Påmelding

Meld deg på HER.

Program

12:30 - 12:45
Velkommen ved Øystein Strand, direktør Kulturtanken.
Innledninger ved Bente Aasheim og Silje Eikemo Sande, seniorrådgivere Kulturtanken.

12:45 - 13:30
Presentasjon av strategier og visjoner for målgruppearbeid og medvirkning i NRK Super ved programredaktør Hildri Gulliksen.

13:30 - 14:00
Spørsmål og samtale ledet av Silje Eikemo Sande.

Programmet oppdateres.
Har du spørsmål, ta kontakt med Silje Eikemo Sande, seniorrådgiver Kulturtanken:
e-post ses@kulturtanken.no / telefon 48 31 20 22