Markedet for Scenekunst

Markedet for Scenekunst

Markedet for Scenekunst i Sandefjord (MSF) blir arrangert 24.–26. august, og er det 25. markedet i rekken.

Dette er en nasjonal arena for presentasjon, kjøp og salg av profesjonell scenekunst for barn og unge. Det presenteres et bredt scenekunsttilbud og er en møteplass for faglig utvikling der målet er å tilby den kvalitativt beste scenekunsten for barn og unge, samt øke kompetansen på området for både arrangører og utøvere.

Arrangementet har utviklet seg til å bli en betydelig nasjonal leverandør av scenekunst til festivaler, kulturhus, bibliotek og til aktører i DKS. Sandefjord kommune er hovedarrangør og Vestfold og Telemark fylkeskommune er tilskuddsgiver og medarrangør, i tillegg er Kulturtanken samarbeidspartner. DKS-arenaen støttes av Kulturrådet og er medlem av Norway Festivals.

Mer info får du på arrangementets nettside.